Pri príležitosti Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne vyšetriť vodu z lokálnych zdrojov

Pri príležitosti Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne vyšetriť vodu z lokálnych zdrojov

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
22.marca si každoročne pripomíname SVETOVÝ DEŇ VODY, ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia Spojených národov. Tento deň je venovaný pripomínaniu významu vody pre život človeka a povedomiu o nutnosti zachovať a chrániť naše vodné zdroje. Deň vody sa oslavuje vždy s novou témou a množstvom podujatí po celom svete. Tento rok je to téma VODA ZA MIER.
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. sa  aj tento rok pridáva k oslavám tohto významného dňa. Jednou z hlavných aktivít bude poskytnutie bezplatného orientačného vyšetrenia prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany . Cieľom týchto vyšetrení je zabezpečiť, aby voda, ktorú konzumujeme, bola čistá a bezpečná pre nás a naše rodiny.
 
„Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely,“ uvádza ZSVS.
 
Bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek sa bude vykonávať 22.3.2024  v nasledovných mestách:
 
Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika, v čase od 9.30 do 12.30 hod.
 
Dunajská Streda, Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1, v čase od 9.00 do 13.00 hod.
 
Želiezovce, Prevádzková budova ZsVS, a.s., Záhradná 46, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 
Vráble, Čerešňové námestie, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 
Galanta, námestie pred Mestským úradom, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 
Nové Zámky, ul. Cisárska bašta (parkovisko pri plavárni), v čase od 9.00 do 12.00 hod.
 
Pri príležitosto Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne vyšetriť vodu z lokálnych zdrojovPri príležitosto Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne vyšetriť vodu z lokálnych zdrojov