Niekto Seredské novinky číta, niekto nie

Niekto Seredské novinky číta, niekto nie

Mestský úrad     Ľubomír Veselický    
 
Význam tlačených obecných novín, ako periodík, ktoré občanov informujú o miestnych udalostiach  si štatutári obcí a miest väčšinou uvedomujú. Aj keď rýchlosť elektronických médií v podávaní informácií je nesporná. No počet občanov, ktorí sa na mobilné siete bežne nedostanú, je stále pomerne veľký. Najmä pre nich sú tlačené noviny určené. Seredské novinky vychádzajú od  roku 2004. V našom archíve však máme zachované prvé číslo občasníka Naše MESTO  Sereďs dátumom vydania 29. 5. 1992. Vtedy vyšli na ôsmich stranách formátu A4  a predávané boli za 3 Kčs. Z pomerne bohatej histórie nášho periodika  možno dedukovať, že „papierové noviny“ a ich úloha boli jasné aj primátorom a poslancom mesta  od počiatkov samosprávy Serede.  Adresované sú všetkým obyvateľom vrátane poslancov mestského zastupiteľstva. Zdá sa však, že niektorí poslanci ich buď nečítajú, alebo si informácie z nich nepamätajú.
 
Preto bola pre mňa prekvapivá siedma interpelácia Dušana Irsáka na rokovaní zastupiteľstva 13. 9. 2022, ktorá znela takto. „V Seredských novinkách je poďakovanie občana za Rekonštrukciu priestorov D-Cafe. Robme naše mesto krajšie.  Plne súhlasím. Viac ľudí v meste sa ma pýtalo, ako to bude slúžiť občanom mesta, aké budú otváracie hodiny, či sa tieto priestory nebudú dať prenajímať, (v prípade že áno za akých podmienok) sú tam všetky povolenia na prevádzku. Tak isto by som chcel vedieť, koľko stála celá prerábka týchto priestorov a kedy čakáte návratnosť tejto investície.“
 
Článok pod názvom DKaffe – nový priestor na kultúrne vyžitie v meste spojené s občerstvením bol na webovej stránke uverejnený  9. februára 2022 a na siedmej strane v tlačených Seredských novinkách marec 2022. Z článku vyberám:
Dom kultúry v Seredi a Správa majetku mesta Sereď zrekonštruovali bývalý klub New York, ktorý sa nachádza v susedstve estrádnej sály DK. Vynovené priestory dostali názov DKaffe a budú určené na rôzne besedy, výstavy či hudobné vystúpenia v úzkom kruhu návštevníkov.
Kaviareň bude otvorená vždy počas konania kultúrnych podujatí. Rekonštrukciu vykonali pracovníci Domu kultúry a SMS s.r.o. svojpomocne. Práce na Dkaffe ešte u konca nie sú. V nasledujúcich mesiacoch prejde obnovou aj schodisko a terasa.“
 
K očakávaniu návratnosti investície iba malá poznámka. Nová budova Slovenského národného divadla stála viac ako 4 miliardy Sk. Čítal som o nej všeličo, ale s úvahou o návratnosti tejto investície som sa nestretol. 
---
Interpelácia Ondreja Kurbela z 13. 9. 2022 na konateľa SMS
Interpelácia na konateľa Správy majetku Sereď. 
"Pán Ing. Andrášik, počas decembrového zasadnutia MsZ ste na moje otázky ohľadom možnosti využívania futbalového ihriska v Hornom Čepeni verejnosťou odpovedali: „Pred rekonštrukciou ihriska bolo deklarované, že bude prístupné aj pre verejnosť pod dozorom správcu areálu. Z dôvodu toho, že bol založený nový trávnik je potrebné počkať s využívaním ihriska, aby trávnik nebol zničený.“ 
Pýtam sa, kedy budú stanovené časy pre verejnosť na tomto ihrisku, tak aby mestský majetok mohla využívať čo najširšia verejnosť? "
 
Odpoveď na túto otázku bola uverejnená na webovej stránke mesta 3. októbra 2021 v článku s názvom Rekonštrukcia futbalového ihriska v Hornom Čepeni ukončená. V tlačených Seredských novinkách november 2021 bol uverejnený na 11. strane. 
Posledná veta v článku znie: „Areál je uzamknutý a zatiaľ slúži akadémii ŠKF, ale neskôr chceme umožniť aj širokej verejnosti vo vyhradených hodinách vstup do tohto areálu , o čom budeme samozrejme včas informovať.“ 
 
Moja poznámka k  sprístupneniu štadióna pre verejnosť. Jeho otvorením bez zabezpečeného stáleho dohľadu riskujeme jeho rýchle poškodenie. Na dohľad sú potrebné financie. A tu narážame na  často opakovanú námietku o množstve peňazí, ktoré idú do futbalu. Tak potom ktorou cestou ísť? 
 
Právo klásť otázky, ktoré sa týkajú diania v samospráve, má samozrejme každý. História interpelácií ma však utvrdzuje v tom, že niekedy by stačilo viac čítať a človek sa neskôr nemusí pýtať. Alebo zdvihnúť telefón a informáciu má ihneď.
Niekto Seredské novinky číta, niekto nieNiekto Seredské novinky číta, niekto nieNiekto Seredské novinky číta, niekto nie