Ponuka na predaj prebytočného majetku mesta

Ponuka na predaj prebytočného majetku mesta

Mestský úrad     Majetkový a právny referát    
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  mesto Sereď  ponúka na predaj  dva druhy predajných stánkov v počte 32 ks, ktoré boli používané na mestskom trhovisku na Mlynárskej ulici.
 
Obhliadka predávaných stánkov sa uskutoční dňa 06.07.2022 od  15.00 h. do 17.00 h. na Parkovej ulici ( v areáli bývalého záhradkárstva).
V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. : 0915 119 229 , 0951 152 829 alebo na e-mailovej adrese: andrea.gasparovicova@sered.sk, alebo daniela.vargova@sered.sk.
 
 
Druh predajného stánku č. 1: šírka: 0,77 m,  dĺžka  3,91m, výška 2,25 m
Druh  predajného stánku č. 2: šírka: 0,98 m, dĺžka 1,93m, výška 2,25 m
                                                                                                                                             
Ponuka predaja prebytočného majetku mesta Ponuka predaja prebytočného majetku mesta