Smeťobranie: piatok 22. apríl spustí dvojtýždňovú očistu Serede

Smeťobranie: piatok 22. apríl spustí dvojtýždňovú očistu Serede

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Pri príležitosti Dňa Zeme sa v Seredi opäť uskutoční Smeťobranie. Jeho cieľom je spojiť obyvateľov a organizácie mesta a zúročiť spoločnú energiu v prospech čistoty našich verejných priestorov, sídlisk a prírody. Vyzbierané vrecia s odpadom odprace radnica, dobrovoľníci získajú malú odmenu.
 
17 dní pre čistotu na zemi (Zemi)
Nie je dôležité, ako sa bude volať TEN deň, kedy pomôžeme našej planéte. Dôležité je, urobiť to. V priebehu 17-tich dní, od 22. apríla až do 8. mája, môže ktokoľvek priložiť reálne ruku k dielu. Jedná sa pritom o úplne jednoduchú vec: zohnúť sa až k zemi a zodvihnúť z nej odpadok, ktorý tam možno vyhodil niekto iný, alebo ho tam dofúkal vietor z neďalekého koša. Čistá zem (Zem) je závislá od nás.
 
Armáda nepomôže, my áno
Ak si niekto myslí, že zamestnanci na úrade dokážu svojim servisom dosiahnuť permanentnú čistotu mesta, tak sa mýli. Ani armáda smeťozberačov denne v teréne nášho mesta nevyrieši odpadky úmyselne zastrčené v kríkoch, obaly z cukríkov po ihriskách, rozfúkané smeti okolo kontajnerových stojísk, bločky a igelitové rukavice zo supermarketov rozlietané v širokom okolí, či ohorky z cigariet pod oknami bytov. Toto si vyriešime len my sami: v prvom rade vo svojich hlavách. Chodníky mesta, smetné koše a ich okolie denne čistia zamestnanci z mestského úradu a mimo obdobia pandémie odpratávajú odpadky z verejných priestranstiev aj aktivační pracovníci z úradu práce. Neporiadok však stále vzniká, preto je podstatné, ako sa práve my sami postavíme k tomuto faktu.
 
Akú cenu má dobrý pocit?
Ak sa rozhodnete venovať vyčisteniu zeme (Zeme) v Seredi niekoľko minút a vyzbierate napríklad vrece odpadu, môžete ho uložiť do ktoréhokoľvek otvoreného kontajnerového stojiska. Ak by ste spolu s partiou rovnako zapálených známych vyzbierali väčšie objemy odpadov, bezpečne ich uložte vedľa kontajnerového stojiska (ideálne zaviazané, aby obsah nerozfúkal vietor) a nahláste túto adresu mestskému úradu.
Ak ste sa rozhodli vyzbierať niektorú prírodnú lokalitu, napríklad okolie Váhu, plné vrecia odfoťte a spolu s informáciou o lokalite nahláste mestskému úradu na mail smetobranie@sered.sk a my čím skôr zabezpečíme odpratanie odpadov. Môžete nám zaslať aj svoju smeťozberačskú fotografiu.
Za dobrú prácu pre našu Zem zaručene dostanete dobrý pocit a k tomu ekologický darček od mesta Sereď.
 
Smeti môžete aj triediť
Prázdne vrecia na odpad si môžete vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia mestského úradu. K dispozícií budú čierne vrecia na zmesový komunálny odpad a tiež transparentné vrecia na triedený zber. Ideálne totiž je, ak by vyzbierané čisté plastové fľaše, čistý papier, alebo čisté sklo mohli byť opätovne zrecyklované a neskončili spolu so zmesovým odpadom na skládke. Vrecia na Smeťobranie si účastníci môžu zabezpečiť aj individuálne. Mestský úrad Sereď podporí akúkoľvek aktivitu zameranú na udržanie čistoty prírody v našom okolí a mesta samotného aj mimo termínu Smeťobrania. Stačí vlastné podujatie vopred nahlásiť a dohodnúť sa s mestským úradom na súčinnosti.
 
Deň Zeme je o nás
Nielen zberom odpadkov sa dá osláviť Deň Zeme. Naša matka Zem nám poskytuj domov, vodu, vzduch, jedlo, zeleň, priestor na život a nekonečné možnosti na tvorenie. Našej planéte preto môžeme pomôcť aj tým, že si uvedomíme, kde plytváme jej zdrojmi. Možno je to jedlo, voda, nákupy čohokoľvek. Možno mrháme časom, príležitosťami, alebo talentom na dobré veci. Začať musí každý od seba. 
Smeťobranie: piatok 22. apríl spustí dvojtýždňovú očistu Serede