RTV Krea: Milex

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Jedným z najväčších problémových bodov mesta Sereď je ruina jeho bývalej pýchy, mliekarenského podniku Milex, ktorý roky chátral a tým vytváral priestor a možnosti na rôzne nelegálne činnosti. V súčasnosti sa však podarilo tieto zamrznuté ľady pohnúť. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.