Od 1. júla má Dom kultúry v Seredi dočasné vedenie

Od 1. júla má Dom kultúry v Seredi dočasné vedenie

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Dom kultúry v Seredi má od 1. júla 2024 novú dočasnú riaditeľku. Dôvodom tejto zmeny je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru s predchádzajúcim riaditeľom, Mgr. Františkom Čavojským, k  30. júnu 2024. Ten viedol Dom kultúry od roku 2011, kedy prevzal funkciu po Jozefovi Valábekovi.
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi, konanom dňa 20. júna 2024 bolo rozhodnuté, že z časových dôvodov nie je možné realizovať výberové konanie na obsadenie funkcie nového riaditeľa Domu kultúry. Aby bol zabezpečený riadny chod tejto inštitúcie, poslanci vymenovali bývalú zamestnankyňu Domu kultúry Mgr. Danu Krivosudskú do funkcie dočasnej riaditeľky s účinnosťou od 1. júla 2024. Túto pozíciu bude zastávať do času vymenovania nového riaditeľa na základe výberového konania, pričom jej mandát môže trvať maximálne šesť mesiacov. Zo 16 prítomných poslancov bolo za vymenovanie Mgr. Krivosudskej 10, proti 2 a 4 sa zdržali hlasovania.
 
 
Dom kultúry Sereď je rozpočtovou organizáciou Mesta Sereď so samostantou právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít pre občanov, deti a mládež. Je hlavným organizátorom veľkých podujatí ako  prvomájových slávností, Seredského hodového jarmoku a vianočných trhov.
 
Okrem samotného Domu kultúry na Školskej ulici patrí pod jeho štruktúru aj Mestská knižnica na Školskej ulici, Kultúrno – obchodné stredisko NOVA na ul. D.Štúra,  Mestské múzeum na ul. M.R.Štefánika a Mestský amfiteáter na Parkovej ulici.
Od 1. júla má Dom kultúry v Seredi dočasné vedenie