Obnova mosta ponad železnicu: investor odhaduje začiatok v roku 2024, primátor hľadá možnosti tlmenia negatívnych dopadov na obyvateľov

Obnova mosta ponad železnicu: investor odhaduje začiatok v roku 2024, primátor hľadá možnosti tlmenia negatívnych dopadov na obyvateľov

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Včera sa konalo prvé zo série plánovaných stretnutí s verejnosťou, na ktoré pozýva primátor mesta Ondrej Kurbel. Témou prvej odbornej diskusie bola problematika obnovy mosta ponad železnicu.
 
Pozvanie na stretnutie prijali Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú v tomto procese, rovnako ako mesto Sereď, dotknutou stranou. Zastupoval ich námestník riaditeľa ŽSR pre oblastné riaditeľstvo Trnava, Ing. František Jablončík. Okrem iného uviedol, že počas doby rekonštrukcie bude vlaková doprava na trati cez mesto obmedzená, výluky však budú iba chvíľkové. Jablončík pre porovnanie uviedol, že časová náročnosť na obdobné rekonštrukčné diela inde na Slovensku trvajú priemerne päť rokov. 
 
Z písomného stanoviska, ktoré mestu zaslal investor, Slovenská správa ciest vyplýva, že vzhľadom k „zhoršujúcemu sa technickému stavu mosta pripravuje odsúhlasenie projektu dopravného značenia a povolenie pre uzavretie mosta pre všetky motorové vozidlá iba s možnosťou prechodu pre peších a prejazdu pre cyklistov do vybudovania dočasnej lávky pre peších a cyklistov po začatí a počas rekonštrukčných prác na moste“. A teda, že investor pripúšťa situáciu, že most bude musieť byť z bezpečnostných dôvodov uzatvorený ešte pred tým, ako sa začne jeho samotná obnova. Začiatok stavebných prác investor odhadol na prvý štvrťrok 2024.
 
Primátor uviedol, že mesto rokovalo o výnimke pre obyvateľov, ktorí kvôli uzávere mosta budú musieť strpieť obchádzku po spoplatnených úsekoch, avšak žiadosti zatiaľ vyhovené nebolo. „V časti za železničným mostom evidujeme 534 obyvateľov Serede. Zaujímal som sa o finančné dopady na mesto, ak by sme v rámci vlastných kompenzačných opatrení riešili dočasné premostenie alebo prepojenie v iných častiach mesta. Ekonomický dopad na rozpočet mesta by to malo orientačne 800-tisíc eur, časový harmonogram hovoril o približne dvoch rokoch, z čoho vyplynula neefektivita a nehospodárnosť riešenia. Iné kompenzácie, ktoré prichádzajú do úvahy zo strany mesta sú rozšírenie služby liniek hromadnej dopravy, kde predbežne komunikujem s veľkými firmami v našej priemyselnej zóne o možnostiach ich finančnej participácie. Malou náplasťou by mohla byť aj služba zdieľaných bicyklov zadarmo pre dotknutých obyvateľov,“ povedal Ondrej Kurbel. Zdôraznil, že nakoľko je obnova mosta dnes v procese stavebného povoľovania, tak akékoľvek vstupovanie do projektu by znamenalo ďalšie odďaľovanie realizácie.
 
Verejnosť sa zaujímala o možnosti skrátenia doby rekonštrukcie, ktorá je ohlásená na približne 12 mesiacov, na možnosti okamžitých fyzických zábran na teleso mosta kvôli zabráneniu prejazdu všetkých ťažkých vozidiel, ktoré omylom predsa len mostom prechádzajú, aj na možnosti prepojenia dvoch častí mesta cez iné ulice. 
 
Ďalšie tématické stretnutie, na ktoré pozýva primátor mesta, sa uskutoční vo štvrtok 23. marca o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu a jeho témou bude problematika rekonštrukcie štadióna v Seredi.
Obnova mosta ponad železnicu: investor odhaduje začiatok v roku 2024, primátor hľadá možnosti tlmenia negatívnych dopadov na obyvateľovObnova mosta ponad železnicu: investor odhaduje začiatok v roku 2024, primátor hľadá možnosti tlmenia negatívnych dopadov na obyvateľovObnova mosta ponad železnicu: investor odhaduje začiatok v roku 2024, primátor hľadá možnosti tlmenia negatívnych dopadov na obyvateľov