Nocľaháreň bude opäť slúžiť ľuďom bez domova

Mestský úrad     PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia    
Mesto Sereď plánuje aj v tomto roku otvoriť dvere nocľahárne pre ľudí bez domova.
Klienti budú mať možnosť využívať jej služby od 15. decembra 2021 do 15. marca 2022 v priestoroch Domu kultúry v Seredi na  Školskej ulici.
Kapacita nocľahárne je 10 klientov. Podmienkou však je, aby mal klient trvalý pobyt v Seredi. Poplatok za prenocovanie je 80 centov.  Nocľaháreň bude v prevádzke denne od 19,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa. Okrem nocľahu bude klientom poskytnutá aj možnosť vykonať osobnú hygienu a pripraviť si jednoduchú stravu. Mesto bude pre klientov nakupovať polievky, kávu,  čaj a  hygienické potreby. Prevádzku nocľahárne budú zabezpečovať 3 zamestnanci mesta, ktorí sa budú v nočných službách striedať.
Na prevádzku nocľahárne  je v rozpočte mesta vyčlenená čiastka takmer 17 tisíc eur. Pre klientov však uvítame teplé oblečenie, posteľnú bielizeň a uteráky. Ak máte záujem tieto veci darovať, prineste ich na Mestský úrad v Seredi.