Práce na novom parkovisku boli ukončené

Práce na novom parkovisku boli ukončené

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska bolo vybudované nové parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Práce trvali približne šesť mesiacov a nové parkovacie miesta budú slúžiť všetkým obyvateľom mesta. Vznik nového parkoviska v tejto lokalite bol dôležitý z dlhodobého hľadiska, kedy by v  budúcnosti malo dôjsť k výstavbe na súkromných pozemkoch. Tým nastane úbytok parkovacích miest, ktoré sa súčasne nachádzajú na betónovej ploche oproti gymnáziu.
Pred samotnou realizáciou musela radnica najprv vyriešiť majetkovo-právne vzťahy k pozemku. Ten  pôvodne patril Mestu Sereď. V roku 1993 plánovala cirkev na tomto mieste postaviť budovu s pastoračným centrom pre veriacich. Mesto chcelo túto aktivitu podporiť a preto poslanci odsúhlasili cirkvi  predaj pozemku. Išlo o 1759 m2 za  cenu 70 Kčs/m2.  K výstavbe napokon nedošlo a predmetný pozemok zostal roky nevyužívaný, zaburinený, so zvyškami betónových panelov v jeho strede. Radnica mala niekoľko rokov záujem tento priestor skultúrniť a zároveň využiť pre potreby občanov. Výsledkom jednaní bolo podpísanie zmluvy medzi Mestom Sereď a Rímskokatolíckou cirkvou na prenájom pozemku na výstavbu parkoviska a to na  20 rokov, za cenu 10 000,- € na celú dobu nájmu. Prenajímateľ, teda cirkev využila podľa zmluvy finančné prostriedky na opravu kamennej kalvárie v Hornom Čepeni a sochy sv. Vendelína na ulici Čepenská. Podľa zmluvy bola 1/3 „trávnatej“ plochy ponechaná pre prípad výstavby pastoračného centra Rímskokatolíckou cirkvou.
 
Výstavbu parkoviska vykonala firma LUKYSTAV s.r.o, z Dolnej Stredy, ktorá vyšla ako víťaz verejného obstarávania. Stavebné práce boli v auguste ukončené vybudovaním dvoch krytých stojísk na bicykle. Parkovisko s kolmým státím pre 28 vozidiel je vybavené lapačom tukov, osvetlením a posledným krokom bude výsadba zelene.
 
Práce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončenéPráce na novom parkovisku boli ukončené