Odstavné plochy pri železnici sú dokončené, čakajú na skolaudovanie

Odstavné plochy pri železnici sú dokončené, čakajú na skolaudovanie

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Vo februári tohto roka začalo mesto Sereď budovať nové odstavné plochy pre autá pri železničnej stanici.  V prvej etape tu vzniká takmer 20 plôch a tiež cykloprístrešok. Výstavba sa realizuje na pozemkoch ŽSR, ktoré si Sereď vzala do nájmu.
 
V týchto dňoch už  bola stavba dokončená a mesto podalo návrh na začatie kolaudačného konania. Nové kapacity pre parkovanie by tak mohla verejnosť začať využívať v priebehu apríla. Následne budú z chodníkov na Železničnej stanici odstránené dočasné dopravné značenia, ktoré umožňujú motoristom využívať priľahlý chodník na parkovanie.
 
foto: Marián Šišo
Odstavné plochy pri železnici sú dokončené, čakajú na skolaudovanieOdstavné plochy pri železnici sú dokončené, čakajú na skolaudovanieOdstavné plochy pri železnici sú dokončené, čakajú na skolaudovanie