Druhá etapa obnovy informačno-navigačného systému v Seredi je v realizácii

Druhá etapa obnovy informačno-navigačného systému v Seredi je v realizácii

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V týchto týždňoch si občania aj návštevníci mesta môžu všimnúť obnovy informačno – navigačných tabúľ v Seredi, ktoré slúžia pri orientácii v meste. Jedná sa už o druhú etapu prác.
 
V prvej etape sa vlani podarilo obnoviť spolu 318 tabuliek v centrálnej časti mesta. Aktuálna druhá etapa zahŕňa výmenu infotabúľ slúžiacich najmä pre lepšiu orientáciu motoristov v širšom centre mesta.
 
Staré tabule už mali svoje najlepšie roky za sebou a v mnohých prípadoch boli poveternostnými vplyvmi značne poškodené. Obnovu zabezpečuje Oddelenie realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania mesta Sereď.
 
foto: mš
Druhá etapa obnovy informačno-navigačného systému v Seredi je v realizáciiDruhá etapa obnovy informačno-navigačného systému v Seredi je v realizácii