Aktuálne zo stavenísk obnovovaných vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky

Aktuálne zo stavenísk obnovovaných vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Obyvatelia Serede môžu v týchto týždňoch sledovať dva súbežne začaté stavebné projekty väčších rozmerov. Na ulici Garbiarska a tiež na Ulici D. Štúra II mesto z externých zdrojov regeneruje svoje vnútrobloky. Práce v oboch lokalitách boli zahájené v septembri a ukončené budú do konca roka 2023.
 
Na Garbiarskej ulici už odfrézovali staré asfaltové plochy a začalo sa s pokládkou nových obrubníkov pre budúce chodníky. Zároveň sa realizujú výkopové práce pre nové verejné osvetlenie.
 
Na ulici D. Štúra II, kde práce odštartovali pár dní po Garbiarskej, sú v plnom prúde búracie práce pôvodných asfaltových chodníkov.
 
Mesto Sereď týmto opätovne prosí užívateľov svojich verejných priestorov v rekonštrukcii o rešpektovanie bezpečnostných pokynov, ktoré sú na staveniskách. Obyvateľov okolitých bytových domov prosí o trpezlivosť a strpenie pri stavebných prácach.
 
foto: autor
 Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky Aktuálne zo stavenísk vnútroblokov: búracie práce aj rysujúce sa chodníky