Nové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výruby

Nové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výruby

Životné prostredie a príroda     Zuzana Slahučková    
Niektoré stromy stratili svoju vitalitu aj stabilitu a majú to zrátané. Iné stromy obohatili mestskú zeleň, či nahradili vyrúbané stromy po rekonštrukciách mestských kotolní v roku 2019. Aj investori sadili. Nové lipy, duby, jasene, ale aj čerešne, hrušky a jablone práve zapúšťajú korene v našom katastri.
 
Obnovili zeleň pri kaštieli
 
Na jeseň, kedy je najvhodnejšie vegetačné obdobie pre sadenie stromov, zrealizovalo mesto Sereď výsadbu 23 kusov vzrastlých listnatých stromov vo svojich verejných priestranstvách. Jedná sa o lipy malolisté, lipy striebristé, hraby obyčajné, jasene štíhle,  čerešne vtáčie, javory mliečne a jarabiny vtáčie. Doplnila sa nimi mestská zeleň v lokalitách ulíc Dionýza Štúra, Spádová, Jesenského, Legionárska a Matičná.
V súlade s odborným projektom Revitalizácia Zámockého parku vysadilo mesto ďalších 17 stromov v okolí kaštieľa: javor mliečny, pagaštan pleťový, hrab obyčajný, buk lesný, jaseň štíhly, jaseň úzkolistý a dub letný.
 
Revanž za vyrúbané stromy: náhradná výsadba
 
Na Cukrovarskej, Mlynárskej a Garbiarskej pribudli jaseň štíhly, lipa malolistá, jarabina vtáčia, javor mliečny a jaseňovec metlinatý. „Táto výsadba bola zrealizovaná v súlade s právoplatným rozhodnutím mesta Sereď, v ktorom bola uložená aj povinnosť zaplatiť časť spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 3500 eur spoločnosti AVA-stav s.r.o. Galanta,“ informovala Katarína Navrátilová z oddelenia životného prostredia v Seredi. Spoločnosť tak zo zákona musela zabezpečiť výsadbu 25 vzrastlých listnatých stromov za tie dreviny, ktoré odstránili pri realizácií stavby „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9 Sereď“. Spoločnosť je povinná zabezpečiť aj starostlivosť o túto výsadbu v období troch rokov a v prípade vyhynutia vysadenej dreviny zabezpečí aj dosadenie rovnakého druhu a veľkosti. 
 
Zámocký park príde o osem stromov, sú nebezpečné
 
Našťastie nejde o známe historické platany, ani orech čierny. Dve nebezpečné sofory museli byť vypílené ešte v decembri, päť javorov a jaseň vypília začiatkom januára. Ide pritom o veľmi dôležitý zásah, keďže stromy vykazovali extrémne narušenú statiku a boli prevádzkovo nebezpečné. Dokazuje to znalecký posudok, ktorý si mesto dalo vypracovať. „Stromy boli napadnuté drevokaznými hubami, čo je na prvý pohľad viditeľné len na niektorých kusoch, avšak vo vnútri stromov boli poškodené vo veľkom rozsahu. Kedykoľvek by mohlo prísť k ich zrúteniu,“ vysvetlila Katarína Navrátilová.
Štyri dni po Vianociach tak realizovala spoločnosť Emef green s.r.o. spílenie prvých dvoch stromov. „Seredské sofory už mali svoje odžité a predstavovali nebezpečenstvo pre okolie. Boli to statné stromy, ich spílenie nám trvalo celý deň a druhý deň sme venovali dočisteniu okolia výrubu,“ objasnil Michal Fülöp, konateľ spoločnosti. „Pílime a rúbeme hlavne nebezpečné a ťažko prístupné stromy, ako boli tieto dva. Spolupracujeme napríklad aj s bratislavským Starým Mestom, Petržalkou, či Poľným Kesovom a volajú nás k výrubom nebezpečných stromov aj do areálov škôl a škôlok,“ doplnil. Drevo stromov zo Zámockého parku bolo následne odvezené do areálu seredských kasární, kde bude využité pre potreby mesta.
Výrub zvyšných šiestich chorých stromov v parku bude mesto Sereď realizovať svojpomocne v prvej polovici januára 2021. Pôjde o päť javorov a jeden jaseň.
 
Odborné ošetrenie potrebuje aj populárny orech
 
Aj najznámejší seredský Orech čierny, asi 300-ročný mohutný strom, bude potrebovať v najbližšom období svoj odborný zákrok. „Kvôli zaisteniu stability koruny stromu bude realizovaná primeraná obvodová redukcia koruny a následne budú inštalované bezpečnostné väzby,“ uzavrela Katarína Navrátilová.  
 
 
Aj investori sadia stromy
 
V súvislosti s rozšírením logistického centra Lidl v Seredi realizuje spoločnosť v rokoch 2020
a 2021 sadovnícke úpravy zahŕňajúcu výsadbu 88 vzrastlých stromov. „Z tohto množstva
sa presadí 32 pôvodných, nami vysadených stromov a vysadí sa 56 nových stromov. Okrem listnatých, ihličnatých a stálozelených kríkov väčšieho vzrastu vysadíme aj 35 kusov kríkov nižšieho vzrastu. Boli zvolené druhy typické pre toto klimatické pásmo a všetky dreviny sú mrazuvzdorné,“ uviedol hovorca Lidlu Tomáš Bezák a dodal, že pôjde napríklad o javory, čerešne, jablone plané, duby, jarabiny, lipy a jasene. Súčasťou sadovníckych úprav je aj skalka a oddychová zóna. Skalka je projektovaná tak, aby sa v nej mohli usadiť zvieratá a okolie skalky bude slúžiť ako oddychová zóna s lavičkami. „Projekt realizujeme v súlade s požiadavkami Obvodného úradu životného prostredia. Starostlivosť o zeleň pre nás zabezpečuje odborná firma,“ dokončil Bezák.
 
Aj sídlisko na Kukučínovej dostalo nové stromy a kríky. Developer Meander Sereď odovzdá mestu zeleň, ktorú založil v roku 2020 a o ktorú sa bude najprv starať. "Výsadbu stromov a kríkov realizujeme subdodávateľsky. Spoločnosť, ktorá sa stará o naše zelené plochy máme zmluvne zabezpečenú na tri roky a po tomto období prejde starostlivosť na mesto Sereď," vysvetlil Ivan Zatloukal, konateľ spoločnosti.
 
Text k foto: Dve sofory v Zámockom parku spíli v decembri. Boli napadnuté drevokaznými hubami a hrozilo ich zrútenie. Foto: zs
Nové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výrubyNové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výrubyNové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výrubyNové stromy v meste: výsadba, náhradná výsadba aj výruby