OZNAM - zvýšená hladina rieky Váh

Mestský úrad     Mgr. Miroslav Račák    
Oznamujeme obyvateľom mesta Sereď, že je prechodne výrazne zvýšená hladina vodného toku rieky Váh a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva. Bezprostredné ohrozenie obyvateľstva mesta Sereď nehrozí.
 
Prietok vody je na úrovni I. stupňa povodňovej aktivity, ale ho nedosahuje. Tento stav potrvá ešte tri dni a potom hladina rieky klesne. Stav nastal po daždivom počasí a následnom regulovaním vodného toku rieky Váh.