Šport na víkend 26. - 28. apríl

Šport     Oddelenie školstva, športu a kultúry    
ŠPORT od 26.apríla 2024 -  do 28. apríla 2024 
BASKETBAL
 Športová hala Alberta Kudelu
Sobota 27.04.2024
Mladší žiaci
09.30 hod    BK Lokomotíva Sereď  –   MBK Slávia Trnava
12.30 hod    BK Lokomotíva Sereď  –   ŠBK Handlová
______________________________________________________
Hádzaná
Sobota  27.04.2024
MTK – finálová skupina ml.žiačok
10.00 hod    HK Slávia Sereď – MHK Piešťany
11.00 hod    HK Slávia Sereď – DAC Dunajská Streda
Miesto: ŠH OA, Kukučínova ul. Sereď
ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU SEREĎ           
                   
Športový futbalový štadión Sereď
Sobota 27.4.2024
10.00 hod   II. liga SŽ U15 HUMMEL ZsFZ– 23.kolo
                     ŠKF Sereď – FK Nitra
12.00 hod   II. liga MŽ U13 HUMMEL ZsFZ– 23.kolo
                     ŠKF Sereď – FK Nitra
Nedeľa 28.4.2024
16.30 hod   III.liga Muži – skupina Západ – 24.kolo
                     ŠKF Sereď – AFC Nové Mesto nad Váhom
Športový futbalový štadión Horný Čepeň
Sobota 27.4.2024
10.00 hod   Prípravka U11 Západ „C“ – 15.kolo
                     ŠKF Sereď – FC Topoľčany
12.00 hod   Prípravka U09 a U10 Západ „C“ – 15.kolo
                     ŠKF Sereď – FC Topoľčany
___________________________________________________________
Mesto Sereď
SEREDSKÝ BEH 2024
PROPOZÍCIE
Termín:                               sobota 27. apríla 2024
Miesto:                                Sereď - amfiteáter, zámocký park, cyklotrasa a priľahlé cestičky,
Usporiadateľ:                   Mesto Sereď
Partneri podujatia:        SEDITA Sereď,  BRANMEDIA – outdoor agency
Riaditeľ pretekov:         Mgr. Silvia Kováčová
Časomiera:                        ČASOMIERA  VOS – TPK s.r.o.
Registrácia:       Hlavný beh, Hobby beh IBA ONLINE  najneskôr do 24. apríla 2024  do 08:00  na stránke 
                      
                                Beh zdravia       online najneskôr do 24. apríla 2024 do 8:00 hod na stránke
                            
na mieste 27. apríla 2024 od 9.00 h  najneskôr 30 min. pred štartom kategórie pri hlavnej bráne Mestského amfiteátra
                                Rodinný beh - bez registrácie
Štartovné:          Beh zdravia, Rodinný beh 0 €
                               Hlavný beh a Hobby beh  10 € vopred platobnou kartou alebo prevodom na účet, údaje prídu
                             e-mailom po registrácii
                             Uhradené štartovné nie je možné vymáhať späť
Prezentácia:      v deň pretekov od 9.00 h, najneskôr 30 minút pred štartom súťažnej kategórie
                             pri hlavnej bráne amfiteátra
Povrch:               asfalt v kombinácii s prírodným povrchom
Zdravotná služba: v priestoroch štartu a cieľa a na trati na vopred určených miestach bude zabezpečená     
                                    zdravotná služba
 
od 10.00 h      BEH ZDRAVIA
KATEGÓRIE:
Mladšie žiačky   ročník 2016 – 2015 (8-9 rokov)                          dĺžka trate  400m
Mladší žiaci         ročník 2016 – 2015 (8-9 rokov)                          dĺžka trate  400m
Žiačky                   ročník 2014 – 2013  (10-11 rokov)                   dĺžka trate  550m
Žiaci                      ročníky 2014– 2013  (10-11 rokov)                  dĺžka trate  550m
Juniorky              ročníky 2012 – 2010  (12-14 rokov)                  dĺžka trate  750m
Juniori                 ročníky 2012 – 2010  (12-14 rokov)                  dĺžka trate  750m
Ženy                     ročník 2009 – 1999  (15 -25 rokov)                    dĺžka trate 750m
Muži                     ročník 2009 – 1999 (15 – 25 rokov)                   dĺžka trate 750m
Ženy                     ročník 1998 – 1979 (26 -45 rokov)                     dĺžka trate 750m
Muži                     ročník 1998 – 1979 (26 – 45 rokov)                   dĺžka trate 750m
Ženy                     ročník 1978 – 1959 ( 46 – 65 rokov)                  dĺžka trate 750m
Muži                     ročník 1978 – 1959 (46 – 65 rokov)                   dĺžka trate 750m
Ženy                     ročník 1958 a staršie ( 66 a staršie)                    dĺžka trate 550m
Muži                     ročník 1958 a staršie ( 66 a starší)                       dĺžka trate 550m
 
11.15 h          RODINNÝ BEH                                             dĺžka trate 100m     
pre rodiny s deťmi do 7 rokov vrátane - bez platby štartovného, bez registrácie – stačí prísť len na štart
 
12.00 h           HLAVNÝ BEH                                    dĺžka trate 10 km
HOBBY BEH                                       dĺžka trate 5 km
KATEGÓRIE:
Ženy       ročník 1999 a mladšie  (25 rokov a mladšie)                                               
Muži       ročník 1999 a mladší    (25 rokov a mladší)
Ženy       ročník 1998 – 1985       (26 -39 rokov)
Muži       ročník 1998 – 1985       (26 –39 rokov)                           
Ženy       ročník 1984 – 1965       (40-59 rokov)
Muži       ročník 1984 – 1965       (40-59 rokov)
Ženy       ročník 1964 a staršie   (60 a staršie)
Muži       ročník  1964 a starší     (60 a starší)
 
Vyhodnotenie najlepších: vždy po skončení každého behu
 
Ceny:
Rodinný beh- všetci účastníci do 7 rokov (vrátane) získajú medailu, účastnícky diplom a  drobnú odmenu
Ostatné behy - prví traja pretekári v každej kategórii získajú  trofej a cenu
 
Všetci účastníci Hlavného behu a Hobby behu obdržia účastnícke medaily.
Pitný režim a od 12.30 h občerstvenie pre platiacich účastníkov zdarma.
 
Tombola:           všetky štartové čísla budú zaradené a zlosované v tombole na záver podujatia
Parkovanie:      na parkovisku pri obchode LIDL
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií
Účasť pretekárov na vlastnú zodpovednosť a s vlastným poistením.
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenných vecí.
Ak chcete podporiť toto podujatie a stať sa jeho partnerom alebo
ak máte záujem pomôcť pri jeho zabezpečovaní ako dobrovoľník
prihláste sa na skolstvo.sport@sered.sk , alebo na tel. čísle 0918450853.