DHL Sereďmaratón: Súťaž o najviac povzbudzujúcu obec

Šport     Angelika Královičová, koordinátorka masmediálnej komunikácie, DHL Sereďmaratón    
Aj v tomto roku sa bude konať súťaž o najviac povzbudzujúcu obec.  Zapojiť sa môže každý. Hodnotiť sa bude počet povzbudzujúcich divákov, forma povzbudzovania, zábava a jedinečnosť (oblečenie, výzdoba a pod.). Táto súťaž dodáva cyklistom veľa energie a vytvára jedinečnú atmosféru a naše preteky sú vďaka tomu známe medzi všetkými cyklistami. Preto budeme radi, ak si tento štandard spoločne zachováme a venujeme tých pár minút 350 cyklistom zo Slovenska a zahraničia, ktorí budú na 122 km trati súťažiť o čo najlepšie umiestnenie.
 
ilustračná foto: freepik.com