Voľby do Európskeho parlamentu: termín, hlasovacie preukazy, politické subjekty

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov. Tento rok sa v 27 štátoch EÚ uskutočnia 6. až 9. júna 2024 a voliči budú voliť 720 poslancov. Európsky parlament má sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane zasadnutia o rozpočte. Dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli.
 
Na Slovensku pripadnú voľby na 8. júna 2024 a voliť budeme 15 zástupcov europarlamentu. Volebná kampaň sa končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, o polnoci z 5. na 6. júna.
 
Právo voliť:
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
.
Hlasovací preukaz:
Ak nebudete môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaný, mesto vám na vašu žiadosť vydá hlasovací preukaz. Obce a mestá začali vydávať hlasovacie preukazy od stredy 24. apríla. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
 
- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách v kancelárii č. 7 na mestskom úrade. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne
 
- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024)
 
- elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@sered.sk a to buď vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024)
 
- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce
 
viac info:TU
 
Kandidátne listiny politických subjektov:
1.Slovenský PATRIOT
2.MySlovensko
3.Demokrati
4.Magyar Szövetség - Maďarská aliancia
5.SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6.Spájame Občanov Slovenska - SOSK
7.Pirátska strana - Slovensko
8.SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
9.Socialisti.sk
10.Slovenská národná strana
11.REPUBLIKA
12.Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
13.SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
14.Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
15.ZDRAVÝ ROZUM
16.Komunistická strana Slovenska
17.Kresťanská únia
18.SMER - sociálna demokracia
19.Kresťanskodemokratické hnutie
20.Sloboda a Solidarita
21.Progresívne Slovensko
22.SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ
23.HLAS - sociálna demokracia
24.Volt Slovensko