TTSK: Župa začala s budovaním nového Psycho-sociálneho centra

Samospráva a štátna správa     TTSK, odbor komunikácie    
Trnavský samosprávny kraj opäť rozširuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Župa začala s budovaním Psycho-sociálneho centra, ktoré vznikne pri už existujúcom župnom zdravotníckom zariadení Zdravá župa na Študentskej 16 v Trnave. Súčasťou bude psychologická a psychiatrická ambulancia, ale aj psychiatrický stacionár.
 
„Potreba o zdravotnú starostlivosť v oblasti  duševného zdravia neustále narastá. Čoraz viac ľudí vyhľadáva pomoc psychológov či psychiatrov, a  tento dopyt vnímame aj v Trnavskom kraji. Rozhodli sme sa preto vybudovať nové Psycho-sociálne centrum, ktorého súčasťou bude psychologická a psychiatrická ambulancia, pričom k dispozícií bude aj psychiatrický stacionár. Stavebné práce na objekte začali v januári tohto roka, a z rozpočtu župy sme naň vyčlenili 800-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v centre bude okrem psychológa a psychiatra pôsobiť aj sociálny pracovník, ktorý bude vykonávať potrebné sociálne poradenstvo.
 
Nevyužívané priestory pri už existujúcom župnom zdravotníckom zariadení Zdravá župa na Študentskej 16 v Trnave aktuálne prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou a rozširovaním. Modernizácia zahŕňa adaptáciu priestorov prostredníctvom úpravy miestností, výmeny okien, podláh a ďalšieho vybavenia. Obnovou prejde aj strecha objektu, fasáda a vonkajší areál. Súčasťou budú aj priestory pre administratívu. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je stanovený na jeseň 2024.
 
Okrem toho plánuje Trnavská župa podporu preventívnych opatrení a informovania verejnosti v oblasti duševného zdravia aj prostredníctvom seminárov, prednášok, konferencií či webinárov.
Trnavská župa aj v roku 2024 pokračuje v rozvoji a podpore poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj silnej motivácií lekárov pracovať na území kraja. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. Okrem toho, župa pokračuje v motivačnom programe na prilákanie nových všeobecných lekárov do Trnavského kraja, ktorí v ňom budú obyvateľom poskytovať zdravotnú starostlivosť dlhodobo. Aj prostredníctvom zdravotníckych dotácií, na ktoré župa z rozpočtu vyčlenila spolu 400-tisíc eur, vytvára podmienky na ďalšie zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.