Hlasujte za projekty, ktoré môžu byť podporené z participatívneho rozpočtu TTSK

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
 
Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku verejnosti možnosť aktívne rozhodovať  o časti verejných financií prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Týmto spôsobom budú podporené občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, ktorých projekty sú zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev, na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb, stieranie medzigeneračných rozdielov či elimináciu dopadu klimatických zmien. Zaevidovaných je až 66 projektov a celkovo bude medzi víťazné prerozdelená suma 100-tisíc eur, pričom výška podpory pre jeden projekt je určená v sume maximálne 4-tisíc eur. Prihlásené sú aj dva seredské projekty a jeden, ktorý so Sereďou súvisí.
 
Hodnotenie
 
Rozhodovanie o projektoch už prebehlo v dvoch fázach. Projekty najprv hodnotilo deliberatívne fórum, ktoré má váhu rozhodovania 40 % a predkladatelia navzájom, pričom ich váha hodnotenia je stanovená na 20 %. Treťou fázou je  Váš hlas , ktorý bude mať v online hlasovaní váhu 40 %.
 
Kedy, kde a ako hlasovať
 
Pre podporu projektov obyvatelia hlasujú elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke www.tvorimekraj.sk, a to minimálne za tri projekty. Hlasovanie prebieha od  9.2. do 25.2.2024
 
Seredské projekty
 
Lokálne zo Sereďe - čo nás spája
 
Žiadateľ: OZ Vodný Hrad
 
Popis projektu: Sadnúť si spolu za jeden stôl, starší aj mladší, pri dobrom jedle, je to čo nás spájalo v minulosti a spája aj dnes. Aj vrúcny vzťah vnuka s babkou, ktorý ukazuje instagramový profilo Blue Grandma bol inšpriráciou pre projekt Lokálne zo Serede – čo nás spája. Chceme prepojiť mladých ľudí so seniormi, so starými rodičmi cez spomienky. Spomienky na tradičné jedlá, ktoré nám láskou pripravovali naše babičky nás spájajú. Chceme získať recepty odovzdávané z generácie na generáciu, ktoré voňajú spomienkami na babičky. Recepty na jedlá, ktoré sú pre náš región typické. Pripravované s plodín, ktoré sú pestované v blízkom okolí. Pretože naše starké, tak varili. Podľa sezóny a z lokálne dopestovaných plodín, typické pre tento región – obilniny, strukoviny, zelenina a ovocie. Jedlá našich starých mám sa vytrácajú z dnešných receptárov a preto chceme tieto recepty zachovať. Na stretnutiach so seniormi Denného centra seniorov v Seredi a komunitou mladých z mládežníckeho klubu KC Priestor pri spoločných rozhovoroch chceme získať spomienky na tieto pochúťky. Cez regionálne noviny a sociálne siete zapojíme aj širšiu verejnosť. Zozbieraný materiál graficky spracujeme do podoby stolového kalendára. Stolový kalendár je klasikou, zmysluplným produktom a praktickým pomocníkom v domácnosti pre každodenný život. Týždenný kalendár bude obsahovať recepty a fotky, jedál, ktoré budú účastníci projektu aj piecť a variť. Budú tak pripomínať takto strávené spoločné chvíle po celý rok. Pridané budú zaujímavosti zo stolovania a jedlami z histórie seredského kaštieľa a tiež tradičné recepty z partnerského mesta Tišnov na Morave. Kalendár bude verejnosti predstavený na vernisáži výstavy "Stolovanie v Seredi" v mestskom múzeu. Výstava bude pozostávať s prezentovania troch typov stolovania. Ukážky stolovania budú z prostredia dedinského, mestského, a keďže v Seredi sa nachádza renesančný kaštieľ, tak aj šľachtického. Pre aristokratické stolovanie sa využijú získané exponáty zachránené z kaštieľa. K tomu bude zorganizovaná odborná prednáška renomovanej historičky na tému stravovania v minulosti v spojení so seredským kaštieľom. Súčasťou bude aj ochutnávka štrúdlí, ktorá je jedným z typických pochúťok podávaných v domácnostiach v meste a aj v seredskom kaštieli.
 
 
VÝNIMOCNÁ - dievčenský priestor
 
Žiadateľ: KC PRIESTOR
 
Projekt: V meste Sereď v súčasnosti skoro neexistuje bezpečný priestor, okrem školského psychológa, kam by sa dospievajúce dievčatá mohli ísť poradiť, kde by mohli tráviť čas v kruhu žien, so svojimi rovesníčkami a získať podporu od tých, ktorí už prešli cestou dospievania. Preto sme pripravili program, ktorý má ambíciu poskytnúť mladým dámam priestor na rast, objavovanie seba samej a budovanie zdravých vzťahov v bezpečnom a podporujúcom prostredí. Program sa sústredí na témy, ktoré zahŕňajú prácu s duševným a fyzickým zdravím, osobnými hranicami, sebarealizáciou a stanovením cieľov, budovaním zdravých vzťahov, riešením konfliktov a mnoho ďalších a to všetko v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie, biológie, sexuológie a prevencie rizikového správania Každá téma ponúka dievčatám príležitosť pracovať na svojom sebarozvoji a vytvárať silnú komunitu s ostatnými členkami tímu. Vnímame, že témy, na ktorých pracujeme, sú veľmi aktuálne a majú u dievčat odozvu. Cieľom programu VÝNIMOCNÁ je poskytnúť dievčatám v našom meste príležitosť rozvíjať svoj potenciál a získať zručnosti a schopnosti na to, aby ľahšie prekonali obdobie puberty v dnešnej náročnej dobe.
 
 
Záleží na tebe!
 
Žiadateľ: Záchranný systém Slovensko
 
Projekt: Záchranný Systém Slovensko vytvoril projekt s názvom: „Záleží na tebe!“, veta ktorá hovorí viac, Záleží nám na tebe, ako sa cítiš, ale aj Záleží na tebe, či podáš pomoc druhému. Jeho cieľom je edukáciou detí v školách, ale aj obciach, motivovať deti a mládež, či dospelých k dobrovoľníctvu, prostredníctvom ukážok pátrania, techniky, zvýšiť povedomie o poskytovaní prvej pomoci, ale aj hovoriť o psycho-hygiene cez rozhovory s tímom psychológov. Projekt  bude realizovaný v Galante, Seredi, Matúškove a Piešťanoch.
 
( zdroj: TTSK )