Nemocnice na niektorých oddeleniach zaviedli zákaz návštev

Nemocnice na niektorých oddeleniach zaviedli zákaz návštev

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Z dôvodu rastúceho počtu nakazených pacientov respiračnými ochoreniami nemocnice na Slovensku postupne zavádzajú zákaz návštev. Cieľom opatrenia je zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a eliminovať riziko prenosu na hospitalizovaných pacientov a zdravotnícky personál. Z preventívnych opatrení v najbližších nemocniciach platí zákaz do odvolania:
 
- v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta  na Geriatrickom a Internom oddelení
 
- v Trnavskej fakultnej nemocnici na Geriatrickom oddelení a Onkologickej klinike
 
- vo Fakultnej nemocnici Nitra na Infekčnej klinike
 
Pred návštevou svojich blízkych na oddeleniach si skontrolujte webové stránky nemocníc, prípadne sa informujte o možnosti návštev telefonicky. V prípade ak sú návštevy povolené je doporučené používať rúška.
Nemocnice zaviedli zákaz návštev