Dočasná zmena priestorov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast na Starohájskej ulici v Trnave.

Zdravie     TTSK    
Dovoľujeme si vás informovať, že priestory ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast na Starohájskej ulici v Trnave budú v najbližšom období prechádzať rekonštrukciou.
 
Zdravotná starostlivosť bude preto od soboty 16. marca do piatka 22. marca 2024 (vrátane), poskytovaná v priestoroch Fakultnej nemocnice v Trnave.
Ide o budovu Kliniky pediatrie, ktorú nájdete v pavilóne C3.