V Seredi sa konalo divízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALE

V Seredi sa konalo divízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALE

Šport     Iveta Tóthová    
 
FLAG FUTBAL je to bezkontaktná verzia amerického futbalu s jednoduchšími pravidlami, s menšou organizačnou a finančnou náročnosťou. Tento šport je vhodný pre všetky vekové kategórie a ako pre mužov, tak aj pre ženy. Zaraďuje sa medzi športy, ktoré sú vhodné na rozvoj pohybových aktivít u detí a mládeže, budovanie správnych životných návykov a rozvoj zručností.
 
Dňa 25. mája sa na Základnej škole J. Fándlyho konalo divízne finále Majstrovstiev Slovenska pre Západoslovenský kraj. Okrem domácej ZŠ J. Fándlyho sa turnaja zúčastnili: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Besst z Trnavy, ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta z Nedožier - Brezian. Ide vôbec o prvé Majstrovstvá Slovenka vo FLAG FUTBALE určeného pre žiakov 4. ročníka základných škôl. Športové podujatie začalo nástupom všetkých tímov a slávnostným zahájením. Podporiť jednotlivé družstvá prišiel aj špeciálny hosť Pavol Smutný z kancelárie štátneho tajomníka pre šport z MŠVVaŠ SR.
 
Školská verzia FLAG FUTBALU, je jediná súťaž, kde je  súčasťou družstva aj učiteľ. Je súčasť tzv. MODULOV zameraných na skvalitnenie telesnej a športovej  výchovy prostredníctvom projektu  MŠVVaŠ SR zameraného na inovatívne formy vzdelávanie na hodinách TaŠV na I.stupni ZŠ v oblasti školských športových súťaží a testovania pohybových predpokladov žiakov.
 
Celý turnaj bol zorganizovaný s dôrazom na bezpečnosť a fair play hru. Učiteľka Andrea Gombáriková zhodnotila u žiakov vynikajúce futbalové a tímové schopnosti. „Bolo zrejmé, že sa veľmi dobre pripravili a dali do toho všetko. Každý tím ukázal skvelé kombinácie, taktiku a rýchlosť, aby sa pokúsil získať výhru pre svoju školu.“ Napätie a súťaživosť medzi tímami boli cítiť počas celého turnaja. Výsledky napokon dopadli nasledovne:
 
1. ZŠ J.Fándlyho  postup
2. ZŠ Besst Trnava,
3. ZŠ J.A.Komenského
4. ZŠ Nedožery-Brezany
 
Divízne finále pre stredoslovenský kraj bude pokračovať 30. mája v Žiline. Superfinále sa uskutoční 13.06.2023 v Šamoríne.
V Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALEV Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALE