Seredčania sa zúčastnili turnaja v Nitre

Seredčania sa zúčastnili turnaja v Nitre

Šport     Ondrej Urban    
Zväz vojakov SR - klub Nitra – Zobor pripravil v piatok 28. júna 2024 pre priaznivcov petangu už 7. ročník Memoriálu Františka CHUDU. Obavy z vyčíňania počasia, ktoré sa dva dni predtým vyzúrilo v niekoľkých miestnych častiach Nitry, sa nenaplnili, a tak mohli organizátori privítať súťažiacich z ôsmich klubov ZV SR a partnerských organizácií.
 
-ZV SR - klub Nitra-Zobor pod vedením pplk. v. v. Ing. Pavla LUSPAJA
-ZV SR - klub Banská Bystrica pod vedením slob. v z. Dezidera SCHWARBACHERA
-ZV SR - klub Topoľčany pod vedením pplk. v. v. Dr. Jána POLIAČIKA
-ZV SR - klub Sereď a Centrum pre seniorov Sereď pod vedením pplk. v. v. Ing. Ondreja URBANA
-JDS MO č. 1 Nitra pod vedením PaedDr. Antona CHUDÍKA
-JDS ZO č. 5 Nitra-Zobor pod vedením Ing. Štefana CITSOŇA
-Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja pod vedením Márie VŠELKOVEJ
-11. brigáda Vzdušných síl OS SR pod vedením veliteľa plk. Ing. Jána KOREŇA.
 
Po privítaní účastníkov turnaja, predstavení vedúcich tímov a riaditeľstva turnaja predsedom klubu p. Pavlom Luspajom, vydaní organizačných pokynov, spresnení herných situácií a niekoľkých ustanovení herných pravidiel, vyžrebovaní súťažných dvojíc začala samotná súťaž. Predseda ZV SR - klub Sereď oslovil členov Centra pre seniorov Sereď, aby využili svoje skúsenosti v petangu a reprezentovali Sereď na tomto turnaji.  Pozvanie prijalo družstvo žien v zložení  Lýdia Horáková, Anna Karelová, Helena Živojinová, Ľudmila Tillingerová a Darina Mosná a družstvo mužov Štefan Smolen, Eduard Fraňo, Vladimír Krivosudský, Dušan Tillinger a Ladislav Mosný.
 
Najlepšie výsledky v obidvoch kategóriách mužov aj žien dosiahli družstvá 11. brigády Vzdušných síl OS SR a ZV SR - klub Banská Bystrica.V tvrdej konkurencii 37 mužov a 30 žien sa seredskí seniori nestratili. Ľudmila Tillingerová získala diplom za 4. miesto, Lýdia Horáková skončila na peknom 8. mieste a Helena Živojinová bola pätnásta. V kategórii mužov sa Dušan Tillinger umiestnil na 11. mieste a Vladimír Krivosudský skončil ako štrnásty. 
 
Po takmer päťhodinovom súťažnom maratóne dobre padol podávaný jelení guláš, grilovaná klobása, kofola a káva, aj keď tak trochu v poľných podmienkach pripomínajúcich vzdialene stravovanie počas poľných cvičení v minulosti. Guláš sa stretol s veľkým záujmom, chutil, všetci si ho pochvaľovali a niektorí si dali aj dupľu. Organizátori ďakujú všetkým účastníkom turnaja za účasť a potešia sa, ak prijmú pozvanie aj na jeho 8. ročník v roku 2025.
 
Seredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v NitreSeredčania sa zúčastnili turnaja v Nitre