ZMOS: Sme znepokojení situáciou, ktorá nastane zrušením desiatich detských ambulantných pohotovostí

Samospráva a štátna správa     Združenie miest a obcí Slovenska    
Bratislava – 2. júla 2024 – Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené nad situáciou, ktorá nastala 1. júla 2024, kedy skončilo desať ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v regiónoch Slovenska. Mestá a obce rokovali spoločne aj individuálne, aby sme zmiernili dopady kolabujúceho systému na svojich obyvateľov.
 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v nadväznosti na platnosť vyhlášky rezortu zdravotníctva, ktorou skončilo desať ambulantných pohotovostí pre deti  dorast v Galante, Košiciach-okolí, Medzilaborciach, Myjave, Námestove, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch, Ružomberku, Sabinove a Senici, je znepokojujúce situáciou, ktorá nastala a ktorá len čiastkovo reaguje na obrovský problém krajiny, keďže sme zatiaľ nenašli riešenie a spôsob na zabezpečenie dostatočného počtu potrebných pediatrov na Slovensku. V súčasnosti ich máme 950, ale reálne ich potrebujeme 1200.
 
Z roka na rok sa počet pediatrov znižuje o 35 až 40. A to je alarmujúci problém pre naše mestá a obce, regióny i celé Slovensko. Reforma v zdravotníctve neexistuje, existujú len čiastkové riešenia reakcie na zníženie dopadu kolabujúceho systému, v ktorých hľadáme aj my, mestá a obce kompromisné riešenia. V konečnom dôsledku znamenajú nedostupnosť základnej služby v mieste bydliska, znižovanie počtu obyvateľov v našich obciach a okresoch a vytváranie zhluku služieb v území, za ktorými sa obyvatelia sťahujú. Nemáme žiaden plán, len čiastkové riešenia na hasenie problémov a výziev, ktorými čelím v oblasti dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorú máme garantovanú ústavným právom.
 
Zrušenie detských pohotovostí predstavuje zásadný zásah do života rodín v našich mestách a obciach. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života v regiónoch. Rodiny s deťmi potrebujú mať istotu, že v prípade potreby budú môcť rýchlo a efektívne získať potrebnú zdravotnú pomoc. Zrušenie týchto služieb bude mať negatívny dopad na demografický a ekonomický rozvoj regiónov, keďže môže odradiť mladé rodiny od usídlenia sa v oblastiach s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou.
 
ZMOS od minulého roka v prijatom uznesení 34. snemu ZMOS poukázal na problém, ktorému čelíme v nadväznosti na reformné kroky, ktoré sa objavili v Pláne obnovy a odolnosti SR v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v regiónoch Slovenska. Od mája minulého roka vyjednávame, iniciovali sme desiatku rokovaní, medializovali a navrhovali riešenia v spolupráci s rezortom zdravotníctva, dotknutými samosprávami i pediatrami. Názory sa líšia, ale hľadali sme kompromisné a riešenia so zmierňujúcimi dopadmi na obyvateľov našich miest a obcí. Kompromisom bolo skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach pre deti a úprava ordinačných hodín pediatrov v ambulanciách tak, aby ich mali aspoň raz v týždni otvorené do 16,00 hod. 
 
V novembri nás čaká ďalšia fáza rušenia piatich detských ambulantných pohotovostí. ZMOS bude aj naďalej trvať na zachovaní detských pohotovostí, pretože veríme, že každý obyvateľ Slovenska má právo na dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, bez ohľadu na to, kde žije. Apelujeme na vládu a príslušné orgány, aby prehodnocovali svoje rozhodnutia a našli systémové a dlhodobé riešenia, ktoré budú v prospech našich občanov a ich detí. 
 
 
Ilustračný obrázok: Freepik.com