Aktuálne podané projekty mesta Sereď

Projekty     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Projektové oddelenie mesta pravidelne reaguje na výzvy, z ktorých je možné čerpať finančné prostriedky na konkrétne projekty. V priebehu ostatných týždňoch podalo mesto Sereď päť projektov so žiadosťami o finančnú podporu.
 
V prípade úspechov týchto samostatných projektov sa ich realizácia očakáva individuálne a to od konca roka 2024 až do konca roka 2026.
 
1. Nákup technického vybavenia pre zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu v meste Sereď (Ministerstvo životného prostredia SR), suma 641 837,40 eur.
 
2. Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre mesto Sereď (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky), suma 515 092,52 eur.
 
3. Podpora inteligentného mesta Sereď  (Fond SK NIC, a.s.) -  prenájom troch kusov LOXov , ktoré budú doplnením vybavenia existujúcich športovísk v meste, 15 300 eur.
 
4. Modernizácia majetku mesta Sereď (Ministerstvo financií SR) - nákup kosačky a mestského mobiliáru, 14 517 eur.
 
5. Projekt K Park (Kaufland) – oddychovo relaxačný park, o úspechu rozhodne hlasovanie na www.kauflandpark.sk. 
 
 
Ilustračný obrázok: Freepik.com