Zmena riaditeľskej funkcie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi

Zmena riaditeľskej funkcie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi došlo k zmene na riaditeľskej pozícii. Po pätnástich rokoch úspešného vedenia školy odchádza z funkcie riaditeľky RNDr. Viera Tkáčová, ktorú od 22. júla 2024 nahradí Mgr. Ľubica Štefáková. Nová riaditeľka vzišla z výberového konania, ktoré vyhlásil zriaďovateľ školy - Trnavský samosprávny kraj.
 
RNDr. Viera Tkáčová bola dlhoročnou pilierkou gymnázia. Počas jej vedenia sa škola rozvíjala nielen po akademickej stránke, ale aj v oblasti mimoškolských aktivít a celoštátnych projektov. Jej angažovanosť a nasadenie sa výrazne podpísali na kvalitách školy a jej prestíži.
 
Nová riaditeľka Mgr. Ľubica Štefáková pôsobí na gymnáziu už od 1. septembra 2006. Jej pedagogická kariéra na škole začala ako učiteľka. Vďaka svojej odbornej zdatnosti a organizačným schopnostiam sa od júla 2019 stala zástupkyňou riaditeľky školy.
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi tak čaká nové obdobie pod vedením riaditeľky Štefákovej, ktorej cieľom je nadviazať na úspechy predchodkyne a pokračovať v budovaní modernej, otvorenej a kvalitnej školy pre všetkých študentov.
 
 
Zmena riaditeľskej funkcie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v SerediZmena riaditeľskej funkcie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi