Zámer na prenájom majetku OA Sereď – priestor na tovarový automat

Samospráva a štátna správa     Obchodná akadémia Sereď    
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď zverejňuje Zámer – prenájom priestoru.