Prvé digitálne sčítacie zariadenie v Seredi pomôže získať lepší prehľad o intenzite dopravy

Prvé digitálne sčítacie zariadenie v Seredi pomôže získať lepší prehľad o intenzite dopravy

Udalosti a ľudia     MRC Sereď    
 
V meste Sereď bolo spustené prvé digitálne sčítacie zariadenie Telraam využívajúce umelú inteligenciu. Cieľom je získať lepší prehľad o intenzite dopravy v konkrétnej ulici. Zariadenie rozlišuje všetkých účastníkov dopravy ako na ceste tak aj na chodníkoch. Poskytuje okrem množstva štatistík aj informácie o smere pohybu a zaznamenáva aj rýchlosť.
 
Prvé sčítacie zariadenie je nainštalované na budove mestského úradu v Seredi. Zariadenie bude zbierať dáta požadovaný čas a následne môže byť premiestnené na inú lokalitu podľa potreby. Takto získané údaje môžu slúžiť napríklad pre pripravovanú štúdiu rekonštrukcie Pekárskej ulice ale napríklad aj pre meranie účinnosti rôznych opatrení v oblasti dopravy v danej lokalite.
 
Zaujímavosťou je fakt, že získané dáta budú v reálnom čase prístupné aj pre verejnosť. Zariadenie (ale aj ďalšie ak pribudnú, prípadne z iných miest) tak nájdete na webovej stránke  https://telraam.net/en/location/9000007077. Aktuálne je zariadenie ešte v testovacej fáze a bude priebežne kalibrované na danú ulicu. (údaje budú neúplné - neobsahujú chodník a okraj vozovky na opačnej strane cesty).
 
Zariadenie vyhodnocuje dáta bez potreby ukladania alebo odosielania fotografií či záznamov, údaje sú teda získané anonymne.
 
Projekt je realizovaný za podpory Nadácie Slovenskej sporiteľne.
 
pozn. red.: zvolením príslušného dátumu si viete na uvedenej stránke pozrieť, koľko  chodcov , dvojkolesových dopr. prostriedkov a áut prešlo na momentálne sledovanej Pekárskej ulici.  Napríklad v pondelok 1.7. 2024 pred budovou pošty prešlo 141 chodcov, 117 dvojkolesoých dopr. prostriedkov a 1 820 áut.
Prvé digitálne sčítacie zariadenie v Seredi pomôže získať lepší prehľad o intenzite dopravy