Polícia skontrolovala mládež v Seredi na prítomnosť alkoholu

Polícia skontrolovala mládež v Seredi na prítomnosť alkoholu

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Galante v spolupráci s ÚPSVaR Galanta a príslušníkmi Mestských polícií Galanta a Sereď skontrolovali posledný školský deň verejné priestranstvá a pohostinstvá v mestách Galanta, Sereď a v obci Váhovce.
 
V rámci tejto akcie policajti skontrolovali 41 osôb mladších ako 18 rokov na prítomnosť alkoholu v dychu. Z týchto testov bolo 5 pozitívnych, všetky v meste Sereď – 2 chlapci a 3 dievčatá. Najvyššia nameraná hodnota, 0,4 promile, bola u 17-ročného cudzinca. Ďalší, 15-ročný chlapec, mal v dychu 0,27 promile. Trojica 16-ročných dievčat mala tiež pozitívne výsledky, ale po opakovanej dychovej skúške boli všetky výsledky negatívne. Dievčatá si následne prevzala sociálna pracovníčka, ktorá s nimi na mieste vykonala pohovor.
 
"Policajti prípady opitých chlapcov na mieste zadokumentovali a spisy postúpime obciam, v ktorých majú mládežníci trvalé bydlisko, na ďalšie konanie. Mladiství budú, v sprievode svojich rodičov, riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,"  uvádza policajná správa. Počas akcie preverili aj 6 pohostinstiev, pričom ani v jednom z nich sa nenachádzali žiadne mladistvé ani maloleté osoby.
 
POLÍCIA UPOZORŇUJE:
 
V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.
 
Polícia apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde, s kým a ako trávia ich deti voľný čas, a to najmä teraz, počas prázdnin, keď majú mládežníci viac voľného času ako počas školského roka.
 
Polícia bude v takýchto preventívno-represívnych akciách, zameraných na požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok maloletými a mladistvými osobami, pokračovať aj v rámci celého Trnavského kraja.
Polícia skontrolovala mládež v Seredi - päť z nich bolo pod vplyvom alkoholuPolícia skontrolovala mládež v Seredi - päť z nich bolo pod vplyvom alkoholuPolícia skontrolovala mládež v Seredi - päť z nich bolo pod vplyvom alkoholu