Dočasná organizácia dopravy počas Seredského hodového jarmoku 2024

Dočasná organizácia dopravy počas Seredského hodového jarmoku 2024

Mestský úrad     Oddelenie realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania    
Dočasná organizácia dopravy počas Seredského hodového jarmoku 2024