Nové odstavné plochy na parkovanie pri železnici budú otvorené v utorok 18. júna

Nové odstavné plochy na parkovanie pri železnici budú otvorené v utorok 18. júna

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesto Sereď vybudovalo nové odstavné plochy pre autá pri železničnej stanici. V prvej etape projektu vznikla plocha pre takmer 20 vozidiel, cyklostojan pre 10 bicyklov a tiež cykloprístrešok s kapacitou osem bicyklov. Výstavba bola realizovaná na pozemkoch ŽSR, ktoré si Sereď vzala do nájmu.
 
V uplynulých dňoch mesto získalo právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Otvorenie odstavných plôch pre verejnosť je naplánované na utorok 18. júna od 9.00 hodiny a odvtedy budú slúžiť verejnosti nonstop. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom mesta. Odstránenie dočasného dopravného značenia z chodníkov na Železničnej ulici, ktoré umožňovalo motoristom využívať chodník na parkovanie, bude zabezpečené operatívne. 
 
Mesto týmto žiada o rešpektovanie Informácie o spôsobe parkovania na vybudovanej ploche, ktorý umožní plochu využívať najefektívnejšie. Vodorovné dopravné značenie sa na ploche nenachádza, nakoľko sa jedná o dočasné státia s povrchovou úpravou z kameniva.
 
Rozširovať dočasný odstavný priestor má mesto v pláne v nasledujúcom období a jeho zrealizovanie bude závisieť od finančných možností. Celkové náklady mesta na zrealizovanie prvej etapy boli 45 442,69 eur s DPH.
Nové odstavné plochy na parkovanie pri železnici budú otvorené v utorok 18. júnaNové odstavné plochy na parkovanie pri železnici budú otvorené v utorok 18. júna