Oslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorov

Oslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V Dennom centre v Seredi sa v nedeľu 16. júna konala oslava Dňa otcov, ktorá priniesla množstvo dobrej nálady a pohody. Všetkých prítomných srdečne privítal vedúci centra Jozef Valábek, čím otvoril slávnostný program.
 
Mária Krivosudská obohatila prítomných o zaujímavosti z histórie tohto sviatku, čím pripomenula jeho význam a tradície. Nasledovala poetická chvíľa v podaní Márie Vonderovej, ktorá zarecitovala krátku báseň. Kultúrny program pokračoval vystúpením talentovanej žiačky Sofie Tomčányiovej zo Základnej školy J.A. Komenského, ktorá predviedla nádherný spev ľudových piesní. Po jej vystúpení prišiel na rad miestny spevokol Pohoda, známy svojou pravidelnou účasťou na miestnych podujatiach. Svojim spevom rozozvučil celú miestnosť a výrazne prispel k príjemnej atmosfére oslavy.
 
Zaujímavým spestrením programu bol spev všetkých prítomných pánov, ktorí mali na sebe pionierske šatky, čo vyvolalo úsmevy a spomienky na mladosť. Na záver čakalo všetkých pánov milé prekvapenie: kankánový tanec v podaní Štefánie Baranovičovej. Napriek veku zvládla tanečné kreácie s gráciou a do oslavy vniesla aj štipku humoru.
 
Po skončení programu nasledovala voľná zábava, pri ktorej si seniori užili spoločné nedeľné popoludnie. Oslava Dňa otcov v Dennom centre v Seredi tak opäť potvrdila, že aj v seniorskom veku je možné prežívať krásne a nezabudnuteľné chvíle.
Oslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorovOslava DŇA OTCOV v Dennom centre pre seniorov