Materské školy budú cez letné prázdniny fungovať v upravenom režime

Materské školy budú cez letné prázdniny fungovať v upravenom režime

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Materské školy v Seredi, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, budú aj počas prázdnin zabezpečovať prevádzku avšak v upravenom režime. Jednotlivé pracoviská budú otvorené nasledovne:
 
Materská škola D. Štúra:
 
V mesiaci júl budú otvorené pracoviská Cukrovarská a Fándlyho.
V mesiaci august budú otvorené pracoviská D. Štúra B a Pažitná.

Materská škola Komenského:
 
V mesiaci júl budú otvorené pracoviská Komenského A aj B.
V mesiaci august bude otvorené pracovisko Murgašova.
 
Na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti detí aj personálu, budú v  priestoroch počas prázdnin vykonávané údržbárske práce, dezinfekcia a dôkladné upratovanie.
Materské školy budú cez letné prázdniny fungovať v upravenom režime