Oznam o voľnom pracovnom mieste - ZUŠ hľadá učiteľa výtvarnej výchovy

Mestský úrad     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ    

Oznam o voľnom pracovnom mieste

a)      Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,

926 01 Sereď

 

b)      Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

 

·         učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním výtvarná výchova

 

c)      Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 

d)      Zoznam požadovaných dokladov:

·         žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

·          štrukturovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

 

e)      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Nástup do zamestnania: 1.9.2024

Pracovný úväzok:  50-100%

Prax vítaná

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto v závere podpísaného životopisu napíšte vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte aj informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne najneskôr do 21.6.2024 na email: zussered@azet.sk alebo poštou na: Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email: zussered@azet.sk