Vzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Vzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pri pamätníku Legionára v Seredi sa 13. júna konal spomienkový ceremoniál, ktorý pripomenul 105. výročie hrdinských bojov československých legionárov na území Slovenska. Organizátorom tejto udalosti bolo Ministerstvo obrany Českej republiky – Odbor pre vojnových veteránov a vojnové hroby, spolu s Československou obcou legionárskou.
 
Mesto Sereď je jedným zo zastávok na tzv. Pietnej ceste, počas ktorej delegácia v priebehu siedmich dní navštívi pamätníky a vojnové hroby v 49 - tich mestách a obciach po celom Slovensku. Hlavným cieľom tejto cesty je pripomenúť si tisíce obetí na oboch stranách – československých legionárov a maďarských vojakov, ktorí padli v bojoch za slobodu a nezávislosť. Ceremoniál v Seredi bol výnimočný aj tým, že niektorí zástupcovia Československej obce legionárskej mali odeté dobové uniformy, čo pridalo udalosti autentickú atmosféru a vrátilo prítomných o sto rokov späť, do čias, keď sa odohrávali kruté boje. Delegáciu viedli Pavel Filipek a Pavel Kugler z Ministerstva obrany Českej republiky, ktorí zdôraznili význam zachovávania historickej pamäte a pripomínania si hrdinstva našich predkov. V Seredi ich privítal primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, zástupcovia UN-Veterán Slovakia, Zväzu vojakov SR – klub Sereď a mestského múzea.
 
Primátor Serede Ondrej Kurbel vo svojom príhovore zdôraznil význam a históriu pamätníka Legionára. Pripomenul, že pôvodná socha bola slávnostne odhalená v roku 1929 pred Obecným domom, kde stála až do roku 1959. Vtedy bola z ideologických dôvodov odstránená a napriek mnohým snahám sa ju nepodarilo nájsť. „Vďaka česko-slovenskej spolupráci bola v roku 2021 vytvorená presná replika, ktorú sme umiestnili na pôvodné miesto. Táto socha nám dnes pripomína hrdinov, ktorí svojimi obeťami prispeli k vzniku a budovaniu spoločného česko-slovenského štátu. Pamätník Legionára je aj symbolom spolupatričnosti našich národov. Vaša cesta je pre nás významná a ja si nesmierne vážim, že bratia z Českej republiky nezabúdajú na miesta, kde legionári bojovali za náš spoločný štát,“  uviedol primátor Kurbel. Vedúca múzea Mária Diková v krátkom príhovore pripomenula bohatú históriu československých legionárov a zdôraznila, že aj múzeum sa intenzívne venuje ich odkazu. História legionárov je neoddeliteľnou súčasťou našej minulosti a je našou povinnosťou ju uchovávať. 
 
Po položení vencov a zaznení hymien oboch národov sa prítomní presunuli do mestského múzea. Tam mali možnosť prezrieť si dokumenty a expozície venované obdobiu spred sto rokov a histórii mesta. Pre hostí bolo následne pripravené občerstvenie, kde mohli pri neformálnych rozhovoroch ďalej diskutovať o historických udalostiach a vzdať hold hrdinom minulosti.
Vzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území SlovenskaVzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV na území Slovenska