Skúška sirén, 14. júna

Mestský úrad     Ing. Michal Klinka, Referent dopravy a krízového riadenia    
Dňa 14.6.2024 o 12:00 hod. bude v meste Sereď vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. Cieľom je preveriť ich technický stav a funkčnosť, z čoho pre obyvateľstvo nevyplývajú žiadne úlohy a povinnosti.