Staňte sa darcom kostnej drene. Ako na to?

Staňte sa darcom kostnej drene. Ako na to?

Zdravie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Každým rokom stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek.
 
V záujme zvýšenia úspešnosti liečby hematologických a onkologických pacientov prostredníctvom transplantácie krvotvorných buniek sa s ohľadom na nedostatočný počet registrovaných darcov kostnej drene rozhodla Nadácia Kvapka Nádeje zrealizovať kampaň zameranú na získanie nových darcov kostnej drene pre Národný register darcov kostnej drene SR Kliniky hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB.
 
Cieľom kampane je osloviť širokú verejnosť a motivovať nových darcov na registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene a výrazne tak rozšíriť darcovskú základňu a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene na Slovensku.
 
V prípade záujmu, všetky informácie vrátane online prihlášky nájdete na stránke www.mateslinu.sk. "Po elektrickom vyplneni tejto prihlášky zašlú z Národného registra darcov kostnej drene občanovi odberový set s prihláškou na podpis a návratnou bublinkovou obálkou. Do tejto obálky občan vloží skúmavku so slinami a podpísanú prihlášku, následne túto obálku odovzdané na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty a obálka bude zadarmo doručená spať do Národného registra," vysvetlila jednoduchý postup Silvia Kršíková z Nadácie Kvapka Nádeje.
 
KTO sa môže stať darcom kostnej drene?
Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek splňajúci nasledovné kritériá:
Vek 18-45 rokov (v čase registrácie)
Nesmie mať žltačku typu B, C
Musí byť HIV negatívny
Neprekonal TBC
Netrpí na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia
Neprekonal v poslednom roku prekonať boreliózu a infekčnú mononukleózu*
Netrpí na akútne infekčné ochorenie*
Ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovania nebyť tehotné*
Vyplní prihlášku a odošle vzorku svojich slín na vyšetrenie
 
PREČO sa stať darcom kostnej drene
Každým rokom stúpa počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, ktorým nádej na zdravý a plnohodnotný život prináša iba úspešná transplantácia krvotvorných buniek.
Jednou z podmienok úspechu transplantácie krvotvorných buniek je zhoda v tzv. tkanivových antigénoch darcu a príjemcu. Najväčšia zhoda v tkanivových antigénoch sa zvyčajne nachádza medzi rodinnými príslušníkmi. Šanca nájsť vhodného darcu v rodine je 25%. Pre ostatných pacientov je jediná nádej získať vhodného darcu krvotvorných buniek medzi nepríbuzenskými darcami. Keďže medzi nepríbuznými ľuďmi je obrovské množstvo kombinácií parametrov tkanivových antigénov, pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu je pomerne malá a preto sa reálnym darcom stane bohužiaľ len 1% registrovaných darcov.
Nádej pre pacienta sa zvyšuje pri možnosti vyhľadania darcu v tzv. registroch darcov krvotvorných buniek. V súčasnosti už v mnohých štátoch sveta existujú národné registre, ktoré vedú databázu darcov krvotvorných buniek v danej krajine. V Slovenskej republike pôsobí Národný register darcov kostnej drene pri Klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petržalke.
Register vedie databázu darcov a zároveň intenzívne spolupracuje s registrami ostatných štátov pri vyhľadaní vhodného darcu pre konkrétneho pacienta. Aby sa zvýšila šanca nájsť HLA - zhodného darcu, národné registre jednotlivých krajín sú prepojené do medzinárodnej siete registrov, čo umožňuje nájsť darcu krvotvorných buniek pre pacienta aj v inej krajine.
Náklady na vyšetrenie tkanivových antigénov sú veľmi vysoké a tým stúpa aj cena za vyhľadanie darcu v medzinárodnom registri. Preto je vhodnejšie začať hľadať darcu v národnom registri a v prípade neúspechu aktivovať vyhľadávanie v zahraničí. Pretože šanca nájsť vhodného darcu sa zvyšuje s počtom registrovaných darcov je našim cieľom je vytvoriť čo najväčšiu databázu dobrovoľných darcov krvotvorných buniek a dať a dať tak nádej na úspešnú liečbu slovenským, ale aj zahraničným pacientom.
 
Zdroj: www.mateslinu.sk
Staňte sa darcom kostnej drene. Ako na to?Staňte sa darcom kostnej drene. Ako na to?Staňte sa darcom kostnej drene. Ako na to?