Artparáda - záverečné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J.F. Kvetoňa

Artparáda - záverečné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy J.F. Kvetoňa

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
V pondelok 10. júna sa v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi  konala každoročná záverečná prezentácia žiakov všetkých odborov Základnej umeleckej školy J.F. Kvetoňa. Publikum malo možnosť obdivovať vystúpenia 90 žiakov od 7 do 18 rokov, ktorí predviedli svoje schopnosti v sólovej hre, komorných zoskupeniach a tanečných choreografiách. Celé podujatie bolo pestrou prehliadkou zručností žiakov z hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru.
 
Diváci si mohli vychutnať širokú paletu hudobných nástrojov. Na pódiu zazneli klavír, saxofón, akordeón, flauta, husle, bicie nástroje a ako novinka sa predstavil vibrafón. Melódie týchto nástrojov sa striedali s krásnymi speváckymi vystúpeniami, ktoré prispeli k emotívnemu a inšpiratívnemu zážitku. Okrem hudobných čísel nechýbali ani divadelné a tanečné predstavenia, ktoré priniesli do sály energiu a radosť. Každé vystúpenie bolo dôkazom tvrdej práce a talentu žiakov, ktorí pod vedením svojich učiteľov dosahujú skvelé výsledky. Súčasťou bola aj výstava prác mladých výtvarníkov. 
 
"Galavečer sme tradične spojili s oceňovaním najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fichera-Kvetoňa. V tomto školskom roku žiaci  úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď na okresných, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Na základe toho bolo za mimoriadne umiestnenia ocenených 39 žiakov školy,“ uviedla riaditeľka školy Dagmar Šajbidorová, ktorá vyslovila poďakovanie za podporu mestu Sereď, Združeniu rodičov pri ZUŠ , všetkým učiteľom za trpezlivosť a obetavosť ale najmä deťom za ich lásku k umeniu, snahu a nadšenie.
 
Každé jedno vystúpenie pohladilo dušu publika a dojalo rodičov i starých rodičov. Posledným číslom bol tanec so svetlami za doprovodu hudby, ktorý vytvoril nezabudnuteľný zážitok a záverečná klaňačka krásne uzavrela celý galavečer.
 
 
Artparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠArtparáda - záverečné vystúpenie žiakov ZUŠ