V bastióne seredského kaštieľa odzneli nádherné melódie Johanna Sebastiána BACHA a Wolfganga Amadea MOZARTA

V bastióne seredského kaštieľa odzneli nádherné melódie Johanna Sebastiána BACHA a Wolfganga Amadea MOZARTA

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Festival PRO MUSICA NOSTRA má za cieľ priniesť klasickú hudbu do významných architektonických priestorov. Tento rok sa festival uskutoční počas siedmich dní v siedmich výnimočných lokalitách Trnavského kraja.
 
Tretí ročník festivalu sa začal v nedeľu 9. júna v Bastióne Seredského kaštieľa vystúpením The Future Symphonic Orchestra. Tento unikátny projekt, ktorý vytvoril Miki Skuta, má za cieľ priniesť orchestrálnu hudbu na miesta, kde doteraz nebolo možné počuť symfonický orchester v spolupráci so sólistom. Vďaka špičkovým moderným technológiám ponúkajú klaviristi Miki a Nora Skuta návštevníkom svoj virtuózny výkon sprevádzaný plnohodnotným zvukom digitálneho symfonického orchestra.
 
Na úvod koncertu všetkých srdečne privítala vedúca múzea Mária Diková. Ďalej sa slova ujal primátor Serede Ondrej Kurbel, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že festival PRO MUSICA NOSTRA vnáša jedinečné hudobné zážitky do jedinečných historických a kultúrnych lokalít. Vyzdvihol, že práve táto symbióza hudby a priestoru dokáže v návštevníkoch vyvolať nezabudnuteľné umelecké dojmy. Podpredseda TTSK Patrik Voltmann okrem niekoľkých slov k samotnému koncertu uviedol, že Trnavská župa aktívne podporuje rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ako aj rekonštrukcie kultúrnych a historických pamiatok. Medzi takéto pamiatky patrí aj seredský kaštieľ. Vyjadril potešenie nad tým, že sa podarilo opraviť časť strechy a krov kaštieľa.
 
Po príhovoroch sa následne publikum mohlo ponoriť do nádherných melódií Johanna Sebastiána Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta, ktoré celý večer zavŕšili a ponúkli nezabudnuteľný umelecký zážitok. Koncerty budú počas nasledujúcich šiestich dní pokračovať vo  Voderadoch, Piešťanoch, Holiciach, Hlohovci, Tomášikove a Trnave.
Sereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRASereď súčasťou festivalu klasickej hudby PRO MUSICA NOSTRA