Premietanie filmu KROK ZA KROKOM v Múzeu holokaustu

Premietanie filmu KROK ZA KROKOM v Múzeu holokaustu

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
Dňa 7. júna sa v Múzeu holokaustu v Seredi uskutočnila premiéra filmu "Krok za krokom", ktorý vytvorili Peter Scheiner a Susanne Scheinerová. Dokument v dĺžke 72 minút vznikol v roku 2019. 
 
Ako napovedá obsah filmu, pred vojnou žilo v Komárne 2743 Židov. Holokaust prežilo 248 z nich. Židovská náboženská obec v Komárne má dnes 58 registrovaných členov. Vyrovnalo sa Komárno s touto stratou? Ako vníma Komárňan žijúci v zahraničí, ktorý do rodného mesta zavíta len zriedka, vývoj hlavne posledných 20 rokov?
 
Peter Scheiner, filmár pochádzajúci z Komárna, kde jeho rodina bola súčasťou miestnej židovskej komunity, opustil Československo po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy a usadil sa vo Švajčiarsku, kde sa oženil so Susanne. Po páde komunistického režimu sa začal pravidelne vracať do svojho rodného mesta, pričom tieto návraty dokumentoval kamerou. Výsledkom týchto návštev je film "Krok za krokom", ktorý skúma, či sa Komárno dokázalo vyrovnať so stratou veľkej časti svojho židovského obyvateľstva počas holokaustu.
 
Premietanie filmu sa uskutočnilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Švajčiarska na Slovensku. Po úvodnom prejave veľvyslanca Petera Nelsona mali prítomní možnosť vidieť zaujímavý a podnetný film. Tento film, na príklade obyvateľov Komárna, reflektuje vzťah medzi majoritnou populáciou a židovskou komunitou počas posledných dvoch desaťročí.
 
zdroj,foto: Múzeum holokaustu
 
Premietanie filmu KROK ZA KROKOM v Múzeu holokaustuPremietanie filmu KROK ZA KROKOM v Múzeu holokaustu