Kontrola povinností pri prevádzke Taxi služieb

Kontrola povinností pri prevádzke Taxi služieb

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Mestská polícia v Seredi začala vykonávať dôsledné kontroly povinností spojených s prevádzkou taxislužieb, vyplývajúcich zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Tento zákon stanovuje konkrétne povinnosti pre prevádzkovateľov taxislužieb aj vodičov taxíkov.
 
Pri kontrolách bolo zistené viaceré nedostatky medzi vodičmi taxislužieb. Medzi najčastejšie zistené porušenia patrili:
 
- Nedostatok správnych dokladov, niektorí vodiči napr. nevedeli preukázať osvedčenie vodiča taxislužby
 
- Absencia kópie koncesie taxislužby
 
- Nesplnenie zdravotnej a psychickej spôsobilosti na vedenie vozidla taxislužby
 
- Nesprávne označenie vozidla podľa platných predpisov
 
Spolupráca s Finančnou správou SR
 
V dôsledku týchto zistení bola nadviazaná spolupráca s Finančnou správou Slovenskej republiky. Dňa 26. mája bola uskutočnená spoločná kontrolná akcia, pri ktorej bolo skontrolovaných viacero vodičov taxislužieb. Výsledkom boli zistené nedostatky, ktoré boli riešené uložením blokových pokút.
 
Táto spolupráca s Finančnou správou SR bude pokračovať pravidelne, s cieľom zvýšiť dodržiavanie predpisov a zlepšiť bezpečnosť a kvalitu poskytovaných služieb.
 
Výzva verejnosti:
 
Mestská polícia apeluje na obyvateľov, aby boli obozretní a dbali na svoju bezpečnosť pri využívaní taxislužieb. Týmto spôsobom môžeme spoločne predchádzať využívaniu nelegálnych taxislužieb a podporovať dodržiavanie predpisov.
 
Odporúčanie pri využívaní služieb taxislužby:
 
- Uistite sa, že vodič má preukaz "vodiča taxislužby" viditeľne umiestnený vo vozidle
 
- Trvajte na vydaní potvrdenia o úhrade za poskytnuté služby
 
foto: MsP Sereď
 
Kontrola povinností pri prevádzke Taxi služieb Kontrola povinností pri prevádzke Taxi služieb