Druhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGU

Druhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGU

Šport     Iveta Tóthová    
ZŠ J. Fándlyho v Seredi v spolupráci s mestom Sereď zorganizovali 29. mája 2024 pre žiakov a žiačky prvého stupňa základných škôl DETSKÝ ATLETICKÝ MÍTING.
 
Druhý ročník podujatia začal slávnostným nástupom, na ktorom súťažiacich privítali viceprimátorka Mária Fačkovcová, vedúca Oddelenia školstva, športu a kultúry Silvia Kováčová a riaditeľka ZŠ J. Fándlyho Renáta Šidlíková. Organizáciu a priebeh celej akcie mala na starosti učiteľka Andrea Gombáriková.
 
Okrem domácej ZŠ J. Fándlyho A/B sa do akcie zapojili aj ZŠ J. A. Komenského A/B Sereď, CZŠ A/B Sereď, ZŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo a ZŠ SNP A/B Galanta. Každú školu reprezentovalo jedno družstvo pozostávajúce zo šiestich členov – troch chlapcov a troch dievčat. Súťažilo sa v šiestich disciplínach:
 
- skok do diaľky z miesta štafetovou formou
- 4- minútový vytrvalostný beh
- štafetový beh cez prekážky
- štafetový beh
- hod medicinbalom vzad cez hlavu zo stoja
- hod  raketkou
 
Po spoločnej rozcvičke sa začalo samotné zápolenie. Všetky disciplíny dali žiakom príležitosť ukázať svoje športové schopnosti. Niektoré deti vynikli v behu a prekvapili všetkých svojou rýchlosťou, iné zase excelovali v skoku alebo v hode. Atmosféra bola plná energie, nadšenia a zábavy. Počas celého podujatia ich povzbudzovali spolužiaci aj učitelia, čo ich motivovalo k dosahovaniu lepších výsledkov. Za svoje úsilie a účasť boli súťažiaci odmenení medailou, diplomom a vecnou cenou. Výsledky napokon rozhodli nasledovne:
 
1. miesto ZŠ J. Fándlyho A Sereď
2. miesto ZŠ SNP A Galanta
3. miesto ZŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo
4. miesto ZŠ J.A.Komenského B Sereď
5. miesto ZŠ SNP B Galanta
6. miesto ZŠ J.A.Komenského A Sereď
7. miesto CZŠ A Sereď
8. miesto CZŠ B Sereď
9. miesto ZŠ J. Fándlyho B Sereď
Druhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGUDruhý ročník DETSKÉHO ATLETICKÉHO MÍTINGU