Odstránenie nepojazdných vozidiel z ulíc Garbiarska a Jesenského

Odstránenie nepojazdných vozidiel z ulíc Garbiarska a Jesenského

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Mestská polícia Sereď v spolupráci s odťahovou službou odstránila nepojazdné vozidlá z parkovísk na uliciach Garbiarska a Jesenského. Keďže ich majitelia nereagovali na výzvy polície, vozidlá boli prevezené na určené parkovisko.
 
Podľa zákona je povinnosťou majiteľa odstrániť každé vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, prípadne narúša vzhľad obce a umiestniť ho na špeciálne určené parkovisko. Ak tak neurobí, môže zakročiť správca cesty alebo mesto.
 
Mestská polícia v Seredi začala s odťahovaním vrakov z verejných priestranstiev mesta v roku 2020. Odťah sa vždy realizuje v spolupráci s firmou, ktorá spĺňa všetky legislatívne podmienky na odťah, uloženie a likvidáciu starých vozidiel. Pred samotným odťahom sú majitelia vozidiel dvakrát vyzvaní na odstránenie. Ak nereagujú, pristupuje sa k odťahu.
 
Autovrakovisko ďalej vyzýva majiteľov vozidiel, aby si vozidlá prevzali. Ak na výzvu nie je žiadna odozva, firma následne spolupracuje  s okresným úradom až sa po určitom čase tieto vozidlá zošrotujú. Tento proces pomáha uvoľniť parkovacie miesta a zlepšuje celkový vzhľad a bezpečnosť verejných priestranstiev. Okrem toho prispieva k ochrane životného prostredia tým, že sa zabraňuje možnému úniku nebezpečných látok z nepojazdných vozidiel.
 
foto: MsP Sereď
Odstránenie nepojazdných vrakov z ulíc Garbiarska a JesenskéhoOdstránenie nepojazdných vrakov z ulíc Garbiarska a JesenskéhoOdstránenie nepojazdných vrakov z ulíc Garbiarska a JesenskéhoOdstránenie nepojazdných vrakov z ulíc Garbiarska a JesenskéhoOdstránenie nepojazdných vrakov z ulíc Garbiarska a JesenskéhoOdstránenie nepojazdných vrakov z ulíc Garbiarska a Jesenského