Žiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 ocenenia

Žiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 ocenenia

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art.    
V uplynulom mesiaci sa zúčastnili žiačky tanečného odboru našej školy na súťažnom  Festivale  moderného tanca v Bojniciach.  Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ZUŠ Bojnice, Mesta Bojnice, Kultúrneho centra  a OZ Naše talenty v Bojniciach. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Účasť súťažiacich bola obrovská.
 
Žiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 ocenenia:
- strieborné pásmo-tanečný súbor CompanyS – choreografia Masquerade (Hana Valábková, Nina Veľká, Veronika Baričiaková, Johana Kyseľová, Dominika      Melišíková, Hana Diková, Natálie Tomanová, Amálie Radimáková – tr.uč.Mgr.art.D.Bíliková)
- bronzové pásmo-tanečný súbor CompanyS – choreografia Na ľudovú nôtu (Hana Valábková, Nina Veľká, Veronika Baričiaková, Johana Kyseľová, Dominika Melišíková, Hana Diková –  tr.uč.Mgr.art.D.Bíliková)
- bronzové pásmo-3.miesto – tanečný súbor Kvetoňka -choreografia Ďateľ (Linda Bartošová, Tatiana Polakovičová – tr.uč.Mgr.art.T.Michálek Walzelová)  
 
 Ďakujeme za podporu Združeniu rodičov pri ZUŠ.
Žiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 oceneniaŽiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 oceneniaŽiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 oceneniaŽiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 ocenenia