Úspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord

Úspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art.    
V Hnúšti sa uskutočnil už XXIII. ročník medzinárodnej súťaže Hnúšťanský akord, v ktorej si žiaci hravou formou preverujú svoje vedomosti v predmete hudobná náuka. Za trnavský kraj v kategórii B do celoslovenského kola postúpili žiaci našej ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, a to troj-členné družstvo v zložení Tamara Gálová, Eva Vavrušková a Matej Široký. Umiestnili sa na krásnom 3.mieste.
Žiakov pripravovali učiteľky Mgr. Martina Mániková a Mgr. Soňa Široká. Atmosféra súťaže bola výborná, takže si žiaci okrem pekných cien domov odniesli aj veľa nových príjemných zážitkov.
Úspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akordÚspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akordÚspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akordÚspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akordÚspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akordÚspech žiakov umeleckej školy na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord