Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023

Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V dňoch 16.a 17.5.2024 sa v Liptovskom Jáne konala Celoslovenská konferencia pre vychovávateľov, organizoaná  Fórom zamestnancov centier pre deti a rodiny SR sekcia vychovávateľov v spolupráci s Ústredím práve, sociálnych vecí a rodiny SR,  Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a Spoločnosťou Úsmev ako dar.  Program bol zameraný na náročnosť, odbornosť a význam práce vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny.  Súčasťou konferencie bolo aj oceňovanie vychovávateľov za rok 2023.
 
Za Centrum pre deti a rodiny Sereď bola nominovaná a medzi mnohými vychovávateľmi ocenená Drahomíra Šmátralová. Ako dlhoročná pracovníčka CDR je známa svojou oddanosťou a obľúbenosťou medzi deťmi aj kolegami. Toto ocenenie si zaslúžila vďaka svojej neúnavnej práci a obetavosti, ktorými výrazne prispieva k zlepšeniu života mnohých detí. Riaditeľ CDR Sereď Ján Jankulár uviedol: "P. Šmátralová je oporou CDR Sereď už od roku 1997. Jej rukami za ten čas prešlo nespočetné množstvo detí, ktorým dokázala zmeniť život k lepšiemu. Je výnimočným človekom, ktorý miluje svoju prácu a zaslúži si absolútny rešpekt nielen môj a mojich kolegov a kolegýň, ale aj celej spoločnosti. Toto ocenenie získala spomedzi viac ako 1000 vychovávateľov na Slovensku. Som na ňu veľmi hrdý a teším sa , že ju máme práve u nás v CDR. Je vzorom nielen deťom, ale aj svojim kolegom. O to mám väčšiu radosť z toho, že ju ocenila aj profesná spoločnosť."
 
Konferencia opäť zdôraznila dôležitosť a význam práce vychovávateľov, ktorí neúnavne pôsobia v centrách a nahrádzajú deťom ich rodiny. Ocenenie udelené Drahomíre Šmátralovej je dôkazom toho, že práca týchto ľudí je náročná a zodpovedná. Svoje pocity nám opísala: "V prvom rade ďakujem vedeniu CDR Sereď, že ocenilo moju dlhoročnú prácu s deťmi, ktoré nás, vychovávateľov často berú za svoju náhradnú rodinu Cítim sa poctená a vďačná. Je to pre mňa významná udalosť a budem sa naďalej snažiť svoje poslanie vykonávať zodpovedne, hlavne s láskou k deťom."
 
foto:CDR Sereď
 
Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023Dramomíra Šmátralová z CDR Sereď bola ocenená ako vychovávateľka roku 2023