Deň matiek 2024

Deň matiek 2024

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Deň matiek je dňom, kedy vzdávame úctu všetkým matkám a materstvu. Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje vždy druhú májovú nedeľu. Tento rok sviatok pripadol na 10. mája.
 
História tohto dňa siaha do 17. storočia, kedy sa obdoba Dňa matiek zrodila v Anglicku. Nešlo však o tradičné obdarovanie matiek, ale skôr o takzvaný návštevný deň v pôstnom období pred Veľkou nocou. Chudobnejší ľudia pracovali v mestách a svoje matky navštevovali počas nedele. Aj preto tento deň volali Nedeľa matiek alebo Materská nedeľa. Oficiálne však vznikol v USA na pamiatku ženy menom Anna Reevers Jarvisová, ktorá pochádzala z Philadelphie. Táto matka 11-tich detí bojovala, respektíve sa angažovala za práva matiek počas americkej občianskej vojny. Po jej smrti v tomto boji pokračovala aj jej dcéra, ktorá sa o zavedenie Dňa matiek pokúšala prostredníctvom kampane.Napokon bola kampaň úspešná a skončila v roku 1911. Avšak Deň matiek bol oficiálne vyhlásený za národný sviatok, počas ktorého sa verejne vyjadruje láska a úcta k matkám, až v roku 1914. Neoficiálne sa symbolicky oslavoval už od zahájenia kampane. V priebehu nasledujúcich rokov sa rozšíril aj do ďalších krajín sveta. Deň matiek sa neoslavuje všade rovnako. Spolu so Slovenskom ho v rovnaký deň oslavujú aj v Česku, Spojených štátoch, Kanade, približne v polovici krajín EÚ a niektorých ďalších vo svete. V Írsku ho oslavujú štvrtú pôstnu nedeľu. Francúzi majú Deň matiek poslednú májovú alebo prvú júnovú nedeľu. Maďari, Španieli, Portugalci a Lotyši zase prvú májovú nedeľu. V balkánskych krajinách dokonca spájajú Deň matiek s MDŽ.
 
V Dennom centre pre seniorov v Seredi oslávili Deň matiek v nedeľu 12. mája. Všetko sa odohrávalo v príjemnej rodinnej atmosfére, ktorú dotvárala opäť hojná účasť členov klubu. Posedenie pri dobrej hudbe, kultúrnom programe a občerstvení si prišlo užiť viac ako 100 ľudí.
Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024Deň matiek 2024