Program Denného centra pre seniorov na máj a jún

Program Denného centra pre seniorov na máj a jún

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Denné centrum pre seniorov na Jesenského ulici v Seredi pripravilo pre svojich členov na nasledujúce dva mesiace zaujímavý program: 
 
7-8.5. sa uskutoční zájazd, počas ktorého seniori navštívia Luhačovice, Vizovice a Zlín. Súčasťou bude prehliadka kúpeľov, návšteva liehovaru a čokoládovne. 
 
12.5. seniori oslávia Deň matiek spoločenským stretnutím a s hudobnou skupinou „NAŠI".
 
16.5. prebehne petangový turnaj mužov.
 
21.5. sú pripravené kreatívne dielne zamerané na výrobu náhrdelníkov a náušníc.
 
22.5. sa uskutoční kúpanie v Poľnom Kesove.
 
23.5. bude ďalší petangový turnaj žien.
 
30.5. je pripravená pravidelná zdravotná prednáška, meranie krvného tlaku, cukru a cholesterolu v krvi.
 
6. 6. v Dennom centre prebehne petangový turnaj o absolútneho majstra DC a zábava pri ruských kolkoch.
 
16. 6. seniori oslávia Deñ otcov a zároveň vyrazia na zájazd do Valtíc a Ledníc na Morave.
 
22. 6. sa uskutoční návšteva kultúrneho podujatia v amfiteátri v Seredi - ABBA koncert.
 
23. -29.6. budú mať seniori možnosť zúčastniť sa relaxačného pobytu v Hokovciach. 
 
23. 6. je pripravená návšteva kultúrneho podujatia v amfiteátri s názvom „Ako som vstúpil do seba" v podani RND.
 
30. 6. čaká seniorov JUNIÁLES - tanečná rehabilitácia s hudobnou skupinou „NAŠI". Súčasťou bude aj súťaž v pečení.
Program Denného centra pre seniorov na máj a jún