Slovenské ľudové piesne - náš klenot

Slovenské ľudové piesne - náš klenot

Zvyky a tradície     Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS    
MO Matice slovenskej a  Mesto Sereď v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante zorganizoval už 19.ročník regionálnej súťaže v speve ľudovej piesni pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch DKafe v Seredi dňa 22.apríla 2024. Predsedníčka MO MS Slávka Kramárová privítala všetkých prítomných vrátane hostí: viceprimátorku Mesta Sereď Máriu Fačkovcovú, riaditeľa Domu Matice slovenskej v Galante Petra Schwantnera, mládež, pedagógov, rodičov a  starých rodičov. Priestor DKafe bol zaplnený. Pozvanie na súťaž prijalo a zúčastnilo sa 30 súťažiacich z troch seredských škôl, Šintavy, Paty, Šoporne a Sládkovičova. Zaspievali po dve ľudové piesne, rýchlejšiu a pomalšiu, bez sprievodu. Členovia poroty  Mária Pellerová, Silvia Slováková a Patrik Eckert mali neľahkú prácu. Spievajúci mali krásny prednes, často zneli aj menej známe piesne z regiónu. Súťažiacich v slovenských krojoch povzbudzovalo veľmi početné publikum.
 
Víťazi:
I. kategória:
1. m. Dominika Kočnárová (ZŠ JAK Sereď)
2. m. Terézia Meszárošová (ZŠ JF Sereď)  
3. m. Hanka Hurtová ( ZŠ s MŠ Šoporňa) a Jakub Jurík (ZUŠ Sládkovičovo)
II. kategória:
1. m. Amélia Nemcová (ZUŠ Sládkovičovo)
2. m. Sofia Tomčányiová (ZŠ JAK Sereď) a Roman Labaj (CZŠ sv.CaM Sereď)
3.m. Irfan Jozef Varlík ( ZŠ s MŠ kSv Šintava) a Jaroslav Vonderka (ZŠ s MŠ KK Sládkovičovo)
 
III. kategória:
1. m.  Eliáš Kajan (ZŠ s MŠ KK Sládkovičovo)
2. m. Margaréta Hrotíková (ZŠ Pata)
3. m. Terézia Heldová (ZŠ s MŠ Šoporňa)
Ceny víťazom poskytlo Mesto Sereď, občerstvenie súťažiacim Dom MS v Galante, priestory Dom kultúry- za čo patrí všetkým srdečné poďakovanie. Touto cestou ďakujem za pomoc pri organizovaní matičiarom  Anne Karelovej, Jaroslave Práznovskej a Patrikovi Eckertovi.
 
foto: autor
Slovenské ľudové piesne - náš klenotSlovenské ľudové piesne - náš klenotSlovenské ľudové piesne - náš klenotSlovenské ľudové piesne - náš klenotSlovenské ľudové piesne - náš klenot