Dotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi

Dotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
Dotyky s umením je každoročná prezentácia výtvarných prác absolventov a žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Tento rok je výstava venovaná 75. výročiu založenia školy a jej slávnostná vernisáž sa  konala v piatok 12. apríla 2024. Medzi prítomnými hosťami nechýbali primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová či predseda OZ Vodný Hrad Rastislav Petrovič.
 
V školskom roku 2023/2024 navštevuje ZUŠ 650 žiakov, z toho výtvarný odbor 264. Na výstave sa z nich predstavilo 12 absolventov a 30 žiakov.
Vystavené diela sú charakteristické svojou rôznorodosťou a bohatstvom výtvarných prác, ktoré ponúkajú pohľad na svet okolo nás cez oči mladých umelcov. Od stvárnených krajín a portrétov až po abstraktné diela, každá práca nesie so sebou hlboké prepojenie s každodenným životom, s vecami, predstavami a pocitmi, ktoré nás formujú.  Riaditeľka ZUŠ Dagmar Šajbidorová k výstave povedala: "Približne 100 vystavených obrazov je realizovaných v rôznych technikách ako kresba, maľba, grafika, modelovanie či iné dekoratívne činnosti. Témy, ktoré sa v ich dielach objavujú, sú rozmanité – od krajín a portrétov cez prírodné motívy a študijné kresby až po abstraktné výtvory a práce s presahom na divadelnú tvorbu."  Táto rozsiahla škála tém a techník ukazuje nielen veľkú mieru kreativity, ale aj šírku záujmov a schopností týchto mladých umelcov.
 
Výstavu pripravili pedagógovia výtvarného odboru v Seredi pod vedením Mgr. Michaeli Šebovej DiS., Mgr. Márie Horváth Šebovej a Bc. Jarmily Kataríny Lehoczki v spolupráci s Máriou Dikovou, vedúcou Mestského múzea v Seredi. Kurátorkou výstavy je Mgr. Michaela Šebová, DiS., učiteľka ZUŠ s aprobáciou na dejiny umenia. Hudobnú atmosféru na vernisáži dotváral  talentovaný huslista Jakub Štibrány (pod vedením tr. učiteľa M. Riga, DiS. art.), s klavírnym sprievodom Mgr. M. Zachara. Hrou na klavír sa predstavili Karolína Drábiková a Lucia Tóthová (pod vedením tr. učiteľky Mgr. S.Širokej).
 
Ako gesto podpory absolventov im bol darovaný krasopisný set z dielne ellajohnes od Ing. arch. Frederiky Kurbelovej Fačkovcovej. Udalosť podporili Mesto Sereď, Združenie rodičov pri ZUŠ a Dom kultúry - Mestské múzeum.Výstava potrvá do 10. mája 2024.
Dotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v SerediDotyky s umením: výstava absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi